Szymon Dąbrowski w czytelni

Uczestniczyłem i prowadziłem następujące konferencje i sympozja:

        2017

Moderowanie i prowadzenie spotkania w Pomorskim Towarzystwie Filozoficzno-Teologicznym, w ramach VI wykładu z cyklu pt. Edukacja, wartości, kontrowersje, w którym prof. Mirosław Patalon wygłosił wykład pt. Kohelet Taoista. Przyczynek do dialogu międzyreligijnego. Gdańsk 2017.

Udział i wystąpienie w II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ, pt. „Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej. Religia jako dylemat edukacji – teoria i praktyka", wystąpienie pt. Krytyczna pedagogika religii Józefa Tischnera, Wrocław 2017 r.

Moderowanie i prowadzenie spotkania w Pomorskim Towarzystwie Filozoficzno-Teologicznym, w ramach III wykładu z cyklu pt. Edukacja, wartości, kontrowersje, w którym dr Marta Znaniecka wygłosiła wykład pt. Mindfulness w edukacji - Zastosowanie praktyki uważności w pracy z dziećmi i młodzieżąGdańsk 2017.

Udział i wystąpienie w I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ, pt. „Człowiek na drodze od totalitaryzmu do wolności. Józefa Tischnera odczytania pedagogiczne”, Chojnice 2017.

Moderowanie i prowadzenie spotkania w Pomorskim Towarzystwie Filozoficzno-Teologicznym, w ramach II wykładu z cyklu pt. Edukacja, wartości, kontrowersje, w którym dr Małgorzata Obrycka wygłosiła wykład pt. Etyczny intuicjonizm - dylematy etyki niezależnej w praktyce edukacyjnej, Gdańsk 2017.

Udział w V MIĘDZYNARODOWYM KONGRESIE RELIGIOZNAWCZYM, pt. Religie w dialogu kultur. Wystąpienie pt. „Pedagogika (po)wolności” w edukacji religijnej, Toruń 2017.

Otwarcie cyklu wykładów w Pomorskim Towarzystwie Filozoficzno-Teologicznym, pt. Edukacja, wartości, kontrowersje, wygłoszenie wykładu pt. Spór o polską pedagogikę religii. Między tradycją a współczesnością, Gdańsk 2017.

Udział i wystąpienie na V Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyki Akademickiej Ideatorium, pt. "Slow edukacja" jako metoda edukacyjna, Gdańsk 2017.

Udział w seminarium naukowym, pt. Coaching  w pracy pedagogicznej i pracy socjalnej, prowadzonym przez prof. Wandę Kamińską, Słupsk 2017.

Współorganizacja II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, pt. Edukacja Równościowa Wyzwania-Potrzeby-Możliwości, Słupsk 2017.

Prowadzenie sesji plakatowej na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, pt. Edukacja Równościowa Wyzwania-Potrzeby-Możliwości, Słupsk 2017. 

Wystąpienie na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Edukacja Równościowa Wyzwania-Potrzeby-Możliwości, pt. Spór o istnienie szkoły?, Słupsk.

Przygotowanie i prowadzenie seminarium naukowego, pt. "Slow edukacja" w pracy socjalnej, w zakładzie Pracy Socjalnej Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2017.

Udział i wystąpienie na ogólnopolskiej konferencji, Jak uczyć filozofii i etyki w szkole, pt. "Slow edukacja" w nauczaniu filozofii i etyki w szkole, Gdańsk 2017.

2016

Udział w seminarium naukowym, pt. Praca socjalna w kontekście napięć międzyreligijnych, prowadzonym przez prof. Mirosława Patalona, Słupsk 2016.

Udział w seminarium naukowym, pt. Filozofia organizmu A. N. Whiteheada w kontekście teoretycznych podstaw pracy socjalnej, prowadzonym przez dr Bogdana Ogrodnika, Słupsk 2016.

Udział i wystąpienie na IX Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym, pt. Slow edukacja od teorii do praktyki, Białystok 2016.

Udział i wystąpienie w sekcji plakatowej na IV Konferencji Dydaktyki Akademickiej Ideatorium, pt. Slow edukacja - Plakat,  Gdańsk 2016.

Udział i wystąpienie na V Transdyscyplinarnym Sympozjum Badań Jakościowych, pt. Slow edukacja od teorii do praktyki - zarys badań, Ustka 2016.

2015

Udział i wystąpienie na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, pt. Pedagogika (po)wolności w edukacji religijnejWrocław 2015.

Udział i wystąpienie na Konferencji Naukowo-Metodycznej, Edukacja Równościowa. Wyzwania - Potrzeby - Możliwości, pt. Pedagogika Slow strategią działania w edukacji równościowej, Słupsk 2015.

Udział i wystąpienie na IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wielokulturowość- komunikacja na styku kultur: przestrzenie konfliktu i kompromisu, pt. Strategie komunikacji w Pedagogice Slow, Wrocław 2015.

Udział i wystąpienie na Konferencji, Pomyśl szkołę inaczej - (Re)thinking school, pt. Ruch Slow w edukacji, Gdańsk 2015.

2014

Udział i wystąpienie na Konferencji, Kreogeneracja 2014 - Podróż Q Przyszłości, pt. Kreatywny Nauczyciel- Panel ekspercki, Gdańsk 2014.

Współorganizacja Sympozjum Naukowego, pt. Religijne uwarunkowania pracy socjalnej, Słupsk 2014.

Uczestnictwo i wystąpienie na Sympozjum Naukowym, Religijne uwarunkowania pracy socjalnej, pt. Pedagogika dramatu Józefa Tischnera modelem działania w pracy socjalnej, Słupsk 2014.

2013

Moderowanie i prowadzenie sekcji panelowej na VIII Zjeździe Pedagogicznym w Gdańsku, pt. Religia a edukacja, Gdańsk 2013.

Udział i wystąpienie na VIII Zjeździe Pedagogicznym w Gdańsku, pt. Edukacja religijna w Polsce - między tradycją a emancypacją, Gdańsk 2013.

2012

Udział i wystąpienie na Konferencji Naukowej, Pedagogika krytyczna dziś. Pytania o teorię i praktykę, pt. Krytyczna pedagogika religii, Gdańsk 2012.

Udział i wystąpienie na II Konferencji Dydaktyczno-Metodycznej, Jak uczyć by nauczyć? O odważnym nauczaniu filozofii i etyki na wszystkich etapach kształcenia, pt. Inkontrologia pedagogiczna jako poszukiwanie nowej metody edukacyjnej, Warszawa 2012.

Udział i wystąpienie w Pomorskim Towarzystwie Filozoficzno-Teologicznym, pt. Pedagogika spotkania Józefa Tischnera, Gdańsk 2012.

2011

Udział i wystąpienie na Konferencji Naukowo-Dydaktycznej, Autorytet - czy potrzebny w procesie edukacji? pt. Autorytet w edukacji religijnej. Poszukiwanie alternatywnych modeli wychowania, Olsztyn 2011.

2010

Udział i wystąpienie na Polsko-Niemieckim Kongresie Pedagogiki Religii, Aktualne problemy badawcze polskiej i niemieckiej pedagogiki religii, pt. Józef Tischner jako pedagog religii, Olsztyn 2010.

2007

Współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pt. Tolerancja a edukacja, Gdańsk 2007.

Udział i wystąpienie na Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Tolerancja a edukacja, pt. Autorytet w edukacji, Gdańsk 2007.

2005

Udział i wystąpienie na Pomorskiem Towarzystwie Filozoficzno-Teologicznym, pt. Spór o kształt polskiego myślenia - czyli dyskusja Tischnera ze szkołą lubelską, Gdańsk 2005.