Program tutoriski Czym jest ...

Oto co znajdziesz w programie

Indywidualna konsultacja

Jest to bezpłatna indywidualna konsultacja, na której Tutor i student (uczeń) uzgadniają zakres możliwej współpracy...

Plan tutorski

Po indywidualnej konsultacji, tutor przygotowuje indywidualny plan pracy ze studentem (uczniem)

8 Indywidualnych spotkań

Teraz następuje 8 tutoriali (spotkań tutorskich), na których student (uczeń) stopniowo realizuje postawiony cel w zaplanowanym przez tutora procesie

8 indywidualnych zadań
Po każdym tutorialu (spotkaniu tutorskim), student (uczeń) otrzymuje zadanie/a do wykonania, które przybliżają go do osiągnięcia wyznaczonego celu...
8 Autoewaluacji

Po każdym tutorialu (spotkaniu turorskim), tutor wraz ze studentem (uczniem) wykonują analizę dla danego etapu pracy...

Osiągnięcie celu

Zakończenie całego cyklu następuje po realizacji zaplanowanego celu

15

Lata doświadczenia

20

Projekty

30

Publikacje

50

Konferencje

Rekomendacje Zobacz...

Co mówią o mnie moi studenci i uczniowie

Przykładowe projekty turorskie

/ Co robić po maturze: studia vs praca / Jakie wybrać studia (analiza swot) / Jak osiągnąć zamierzony cel naukowy / jak osiągnąć postawiony cel rozwojowy /

GET IN TOUCH...

To arrange a consultation or workshop, send us a message.