Skorzystaj z pełnego programu tutorskiego już teraz.

W trakcie pierwszej rozmowy ustalimy szczegółowy plan i strategie wspólnej pracy.

Jestem w stanie pomóc Ci w realizacji konkretnego celu:

naukowego
(np. organizacja konferencji naukowej,
wystąpienie na konferencji naukowej,
pisanie artykułu naukowego,
wybór specjalności na kierunku studiów,
wybór tematu pracy licencjackiej/magisterskiej,
i inne);

edukacyjnego
(np. wybór kierunku studiów,
wybór przedmiotów maturalnych,
wybór kursów i szkoleń,
ustalenie strategii pracy przed maturą,
wybór wolontariatu społecznego,
wybór praktyk i staży zawodowych,
i inne);

rozwojowego
(np. analiza zasobów i predyspozycji,
wyznaczenie celów i zadań rozwojowych;
ustalenie strategii działań,
synchronizacja obowiązków z wykorzystaniem czasu wolnego,
i inne).


Przebieg współpracy w programie tutorskim:

1. Bezpłatna konsultacja indywidualna - trwa do 45 min;

2. Ustalamy plan i strategie działania na cały program tutorski;

3. Sporządzam pisemny plan działania i ustalam wraz z Tobą formę i terminy spotkań;

4. Kolejno następuje 8 spotkań tutorskich (online lub na żywo), które trwają do 60min.
(najczęściej spotkania odbywają raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie,
ustala się to indywidualnie względem potrzeb i wybranego celu działania);

5. Po każdym spotkaniu tutorskim, przygotowuję dla Ciebie narzędzia i techniki
realizacji kolejnego etapu w procesie osiągania celu;

6. Po 4 indywidualnych spotkaniach, następuje szczegółowa analiza sposobów i zakresu dotychczasowej pracy,
wprowadzamy niezbędne modyfikacje oraz uaktualnienia;

7. Po 8 spotkaniach sporządzam sprawozdanie z przeprowadzonej pracy i osiągniętego celu.
Wzajemnie wyznaczamy kolejne cele do samodzielnej pracy oraz tworzymy strategie działania;

8. Po zakończeniu całego programu tutorskiego następuje wzajemna, pisemna ewaluacja/ocena pracy;

9. Po zakończeniu programu tutorskiego i zrealizowaniu zaplanowanego celu,
otrzymujesz certyfikat ukończenia programu;

10. Otrzymujesz dostęp do zamkniętej grupy pracującej na technikach i narzędziach tutoringu edukacyjnego.

ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ MIEJSCE W PROGRAMIE TUTORSKIM
Oferta współpracy jest limitowana
ZOBACZ


kontakt@szymondabrowski.com