Skorzystaj z pełnego programu mentorskiego już teraz.

W trakcie pierwszej rozmowy ustalimy szczegółowy plan i strategie wspólnej pracy.

Jestem w stanie pomóc Ci w realizacji konkretnego celu:

naukowego
(np. organizacja konferencji naukowej,
wystąpienie na konferencji naukowej,
pisanie artykułu naukowego,
wybór specjalności na kierunku studiów,
wybór tematu pracy licencjackiej/magisterskiej,
i inne);

edukacyjnego
(np. wybór kierunku studiów,
wybór przedmiotów maturalnych,
wybór kursów i szkoleń,
ustalenie strategii pracy przed maturą,
wybór wolontariatu społecznego,
wybór praktyk i staży zawodowych,
i inne);

rozwojowego
(np. analiza zasobów i predyspozycji,
wyznaczenie celów i zadań rozwojowych na cały rok;
ustalenie strategii działań,
synchronizacja obowiązków z wykorzystaniem czasu wolnego,
i inne).


Przebieg współpracy w programie mentorskim:

1. Bezpłatna konsultacja indywidualna - trwa do 45 min;

2. Ustalamy plan i strategie działania na cały program tutorski;

3. Sporządzam pisemny plan działania i ustalamy formę i terminy spotkań;

4. Kolejno następuje 12 spotkań tutorskich (online lub na żywo), które trwają do 60min.
(najczęściej spotkania odbywają raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie,
ustala się to indywidualnie, dostosowując do potrzeb i wybranego celu działania);

5. Po każdym spotkaniu tutorskim, przygotowuję dla Ciebie narzędzia i techniki
realizacji kolejnego etapu w procesie osiągania postawionego celu;

6. Po 4 indywidualnych spotkaniach, szczegółowo analizujemy sposoby i zakres dotychczasowej pracy,
wprowadzamy niezbędne modyfikacje oraz uaktualnienia,
sporządzamy raport skuteczności współpracy nr 1;

7. Po 8 indywidualnych spotkaniach, szczegółowo analizujemy sposoby i zakres dotychczasowej pracy,
wprowadzamy niezbędne modyfikacje oraz uaktualnienia,
sporządzamy raport skuteczności współpracy nr 2;

8. Po 12 spotkaniach tutor sporządzamy szczegółowy/końcowy raport z przeprowadzonej pracy oraz oceniamy stopień i zadowolenie z osiągniętego celu.

9. Wyznaczamy kolejne cele do samodzielnej pracy oraz tworzymy nowe strategie działania;

10. Po zakończeniu pełnego programu tutorskiego dokonujemy wzajemnej, pisemnej ewaluacji/oceny pracy;

11. Po zakończeniu programu tutorskiego i zrealizowaniu zaplanowanego celu,
otrzymujesz certyfikat ukończenia programu;

12. Otrzymuje również dostęp do zamkniętej grupy pracującej na technikach i narzędziach tutoringu edukacyjnego.

ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ MIEJSCE W PROGRAMIE MENTORSKIM
Oferta jest limitowana
ZOBACZ
kontakt@szymondabrowski.com


NOWY PROGRAM RUSZA OD NOWEGO ROKU KALENDARZOWEGO