Zapisz się na płatną konsultację
w trakcie rozmowy omówimy tematy oraz sprawy edukacyjne i rozwojowe, które aktualnie zajmują Cię najbardziej.

Ustalimy szczegółowy plan pracy samodzielnej lub wyznaczymy plan i strategie wspólnego działania. 

Jestem w stanie pomóc Ci w realizacji konkretnego celu:

naukowego
(np. organizacja konferencji naukowej,
wystąpienie na konferencji naukowej,
pisanie artykułu naukowego,
wybór specjalności na kierunku studiów,
wybór tematu pracy licencjackiej/magisterskiej,
i inne);

edukacyjnego
(np. wybór kierunku studiów,
wybór przedmiotów maturalnych,
wybór kursów i szkoleń,
ustalenie strategii pracy przed maturą 2021,
wybór wolontariatu społecznego,
wybór praktyk i staży zawodowych,
i inne);

rozwojowego
(np. analiza zasobów i predyspozycji,
wyznaczenie celów i zadań rozwojowych na 2021;
ustalenie strategii działań,
synchronizacja obowiązków z wykorzystaniem czasu wolnego,
i inne).

Przebieg konsultacji indywidualnej:

1. Konsultacja indywidualna trwa do 60 min;

2. Data i godzina konsultacji indywidualnej jest ustalana drogą mailową, obowiązuje kolejność zgłoszeń;

3. Spotkanie z założenia odbywają się drogą online (istnieje opcja spotkania w "realu");

4. Spotkanie może zostać nagrane i przekazane studentowi (uczniowi), jako materiał do pracy własnej; 

5. Na styczeń 2021, pozostało 5 ostatnich konsultacji indywidualnych;

6. Konsultacja jest kierowana do studentów (uczniów), ale również do rodziców lub opiekunów prawnych;

7. Na spotkanie ma strukturę diagnozy edukacyjnej, gdzie kolejno omawiane są kwestie:
rozwoju naukowego, edukacyjnego i emocjonalnego;

8. Na podstawie rozmowy między tutorem i studentem (uczniem) ustalany jest cel priorytetowy,
dla którego wyznacza się metody oraz narzędzia pracy indywidualnej.

9. Po spotkaniu tutor wysyła informację w formie pisemnej diagnozy edukacyjnej, do wiadomości studenta (ucznia),
oraz narzędzia do indywidualnej pracy studenta (ucznia);

10. Po spotkaniu student (uczeń) może kontynuować pracę:
- na podstawie wskazówek z rozmowy indywidualnej oraz raportu diagnozy edukacyjnej, samodzielnie prowadzi własne działania,
(np.....)
- korzyta z pakietu spotkań indywidualnych,
(np...)
- korzysta z programu tutorskiego,
(np...)
- korzysta z programu mentorskiego.(np.....)

ZAPISZ NA KONSULTACJĘ ONLINE
Oferta jest limitowana

KONTAKT@SZYMONDABROWSKI.COM