Uczestniczyłem i prowadziłem następujące konferencje i sympozja:

2023

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna "Współczesna Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Specjalne potrzeby edukacyjne", Narzędzia tutorskie w rozpoznawaniu zdolności oraz trudności dziecka, Słupsk 15-16.12.2023. 

XII Zjazd Filozoficzny w Łodzi, referat w sekcji: Dydaktyki Etyki i Filozofii,  pt. Tutoring jako strategia oraz narzędzie edukacji filozoficznej i etycznej, Uniwersytet Łódzki 11-16.09.2023.

Wszystko jest filozofią 2.3, wykład otwarty pt. Czy potrzebujemy edukacji religijnej?,Cafe Księgarnia Vademecum, Gdynia 21.06.2023, https://www.youtube.com/watch?v=3aX7ARpA64U.

Koordynacja i prowadzenie seminariów naukowych, z cyklu "Europa i jej wartości”, PTFT, Biblioteka PAN, Gdańsk 18.04.2023, https://fb.watch/mI7igRKwbw/

Prowadzenie seminarium naukowego pt. "Niewolnicy z natury czy dzieci? Legitymizacja podboju Ameryki w XVI wieku", prelegent dr Iwona Krupecka, PTFT, Biblioteka PAN, Gdańsk 30.03.2023, https://fb.watch/mI7BLwrXgF/

2022

WAVE – Drama jako narzędzie wspierania młodych ludzi w świadomym myśleniu o swojej przyszłości, prowadzenie sesji oraz wystąpienie pt. Sytuacja młody ludzi na rynku pracy w XXI wieku. Gdańsk, 24.05.2022

XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, referat pt. Polska pedagogika religii – w kierunku interreligijności i interkonfesyjności. Poznań 20-22.09.2022

V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna "Współczesna Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Specjalne potrzeby edukacyjne", referat pt. Tutoring szkolny jako narzędzie rozpoznawania zdolności dziecka w obszarze edukacyjnym. Słupsk 07-08.12.2022

Seminarium pt. Edukacja wobec (nie)oczywistych wyzwań współczesności. Wykład pt. Koniec antropocenu w perspektywie badań pedagogicznoreligijnych? Gdańsk PAN 08.12.2022

2021

Prowadzenie seminarium naukowego, z cyklu "Spór o kształt chrześcijaństwa w Polsce", PTFT pt. Strajk kobiet a przyszłość chrześcijaństwa w Polsce, prelegent prof. Józef Majewski, online, Gdańsk 16 grudzień 2021.
https://www.facebook.com/PomorskieTowarzystwoFilozoficznoTeologiczne/videos/491253502271571

Prowadzenie seminarium naukowego, z cyklu "Spór o kształt chrześcijaństwa w Polsce", PTFT pt. O możliwościach zachowania i odnowy tradycji katolickiej. Krótkie studium dróg polskich, prelegentka dr Justyna Malanowska, online, Gdańsk 09 grudnia 2021.
https://www.facebook.com/PomorskieTowarzystwoFilozoficznoTeologiczne/videos/301575501872762

Prowadzenie seminarium naukowego, z cyklu "Spór o kształt chrześcijaństwa w Polsce", PTFT pt. Między ortodoksją a herezją w pedagogice religii - chrześcijański anarchizm Jacqueta Ellula, prelegentka dr Monika Humeniuk, online, Gdańsk 25 listopada 2021.
https://www.facebook.com/PomorskieTowarzystwoFilozoficznoTeologiczne/videos/644915343304023

Prowadzenie seminarium naukowego, z cyklu "Spór o kształt chrześcijaństwa w Polsce", PTFT pt. Między  tradycją a współczesnością. Spór o kształt edukacji religijnej w Polsce, prelegent dr Szymon Dąbrowski, online, Gdańsk 18 listopada 2021.
https://www.facebook.com/PomorskieTowarzystwoFilozoficznoTeologiczne/videos/280745297297269

Ogólnopolska interdyscyplinara konferencja naukowa, pt. Człowiek i rodzina - rola, miejsce i znaczenie w nauczaniu ks. Józefa Tischnera i kardynała Stefana Wyszyńskiego, wystąpienie pt. Myślenie religijne Józefa Tischnera w perspektywie edukacji religijnej, online, Chojnice 28 października 2021.
https://www.youtube.com/watch?v=a23YutgEYiE

Prowadzenie seminarium naukowego, z cyklu "Spór o kształt chrześcijaństwa w Polsce", PTFT pt. Apokalipsa i apostazja, czyli komu zbawienie wciąż jeszcze jest potrzebne, prelegent dr Sebastian Duda, online, Gdańsk 21 października 2021.
https://www.facebook.com/PomorskieTowarzystwoFilozoficznoTeologiczne/videos/1023475771779933

Otwarcie nowego cyklu i prowadzenie seminarium naukowego, z cyklu "Spór o kształt chrześcijaństwa w Polsce", PTFT pt. Teologiczne propozycje terapii na kryzys Kościoła, prelegent prof. Damian Wąsek, online, Gdańsk 07 października 2021.
https://www.facebook.com/PomorskieTowarzystwoFilozoficznoTeologiczne/videos/1028059057769181

VI Międzynarodowy Kongres Religioznawczy,  Wiara – wyobraźnia – wiedza; wystąpienie pt. Paradygmat dydaktyk transformatywnych w polskiej edukacji religijnej? UJ, Kraków 27.09-01.10.2021.

Aktywy udział i przygotowanie IV Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej, pt. Edukacja Równościowa. Wyzwania – Potrzeby – Możliwości. Wystąpienie pt. Edukacja równościowa w paradygmacie dydaktyk transformatywnych, (online), Słupsk 13-14 maj 2021.

Prowadzenie seminarium naukowego, z cyklu "Być człowiekiem w różnych epokach i kulturach", PTFT pt. „Być człowiekiem, być Baskiem”, prelegent prof. Katarzyna Mirgos, online, Gdańsk 29 kwietnia 2021.

Aktywny udział i przygotowanie seminarium naukowego, pt. Badania naukowe w epoce postprawdy, prowadzenie dr Szymon Dąbrowski, (online), Wystąpienie: Modele dydaktyczne wobec wyzwania postprawdy. Gdańsk 28 kwietnia 2021.

Prowadzenie seminarium naukowego, z cyklu "Być człowiekiem w różnych epokach i kulturach", PTFT, pt. Człowiek na pograniczu epok, między judaizmem a chrześcijaństwem, prelegent prof. Wojciech Gajewski, online, Gdańsk 22 kwietnia 2021.

Prowadzenie seminarium naukowego, z cyklu "Być człowiekiem w różnych epokach i kulturach",  PTFT, pt. Gdańszczanina świat realny i wyobrażony w XVII wieku, prelegent prof. Edmund Kizik, online, Gdańsk 15 kwietnia 2021.

Aktywy udział w konferencji Współczesna pedagogika wczesnoszkolna i przedszkola. Innowacyjnie – kreatywnie- nowocześnie, wystąpienie pt. Tutoring w edukacji wczesnoszkolnej (online) Słupsk 18 marca 2021.

Przygotowanie seminarium naukowego, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, pt. Kołakowski. Czytanie świata. Biografia”prelegenci Zbigniew Mentzel, Zbyszek Dymarski, online, Gdańsk 9 marca 2021.

Przygotowanie seminarium naukowego, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, pt. "Homo capax, capax hominis. Z problematyki antropologicznej w późnej twórczości Adama Mickiewicza", prelegenci Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz, Miłosz Puczydłowski, Maria Urbańska-Bożek, online, Gdańsk 22 lutego 2021.

Udział w szkoleniu: Instrumentarium naukowca – Narzędzia naukowca oraz czasopisma naukowe (pisanie, badania, wyszukiwanie źródeł, ocena dorobku, analiza cytowalności), online, CPI, Warszawa 17 lutego 2021.

Przygotowanie seminarium naukowego, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, pt. "Dialektyczny wymiar wolności" prelegenci Krzysztof Dorosz, Maria Urbańska-Bożek, online, Gdańsk 19 stycznia 2021.

Aktywny udział w seminarium naukowym pt. "INNY - Eseje o spotkaniu" prowadzenie prof. Krzysztof Mech, online. Kraków styczeń - czerwiec 2021.

2020

Udział w szkoleniu: Czasopisma naukowe oraz narzędzia pracy badacza, online, CPI, Warszawa 25 listopad 2020.

Przygotowanie seminarium naukowego, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, pt. Nowa biografia ks. Józefa Tischnera, spotkanie z redaktorem Wojciechem Bonowiczem, online, Gdańsk 15 grudnia 2020.  

Przygotowanie seminarium naukowego, z cyklu Mistyka i filozofia dominikańska wobec wyzwań współczesności, PTFT, pt. Nic specjalnego. Eckhart i człowiek, prelegent prof. Piotr Sikora, online, Gdańsk 26 listopada 2020.  

Przygotowanie seminarium naukowego, z cyklu Mistyka i filozofia dominikańska wobec wyzwań współczesności, PTFT, pt. „Teologia mistyczna o. Joachima Badeniego”, prelegent dr Grzegorz Chrzanowski OP, online, Gdańsk 19 listopada 2020.  

Przygotowanie seminarium naukowego, z cyklu Mistyka i filozofia dominikańska wobec wyzwań współczesności, PTFT,  pt. „Piękny Chrystus Tomasza z Akwinu. Estetyka i duchowość”, prelegent prof. Tomasz Gałuszka OP, online, Gdańsk 12 listopada 2020.  

Przygotowanie seminarium naukowego, z cyklu Mistyka i filozofia dominikańska wobec wyzwań współczesności, PTFT, pt. „Wzajemne relacje cnót intelektualnych i moralnych w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i odniesienie tej koncepcji do współczesności”, prelegent dr Michał Mrozek OP, online, Gdańsk 05 listopada 2020.  

Sympozjum naukowe, pt. Francuska filozofia religijna i postsekularna, prowadzenie dr Zbyszek Dymarski (UG). Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne. Gdańsk 18 czerwca 2020.

Seminarium naukowe, pt. O etyce niezależnej w czasach pandemii, prowadzenie dr Małgorzata Obrycka (AP). Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne. Gdańsk 28 maja 2020.

Seminarium naukowe, pt. Dylematy cywilizacyjne i wyzwania etyczne w dobie Convid-19, prowadzenie prof. Grzegorz Graf (UG). Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne. Gdańsk 14 maja 2020.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Edukacja-Społeczeństwo", Edukacja i religia - uwikłania, konfrontacje, rozwiązania, wystąpienie pt. „Dydaktyka sporu” jako przykład postawy transformatywnej w przestrzeni edukacji religijnej, UG, Gdańsk 2020

Konferencja naukowa, pt. Jak uczyć filozofii i etyki w szkole? (IV edycja), wystąpienie pt. „Dydaktyka sporu” jako przykład działania transformatywnego w zakresie edukacji filozoficznej i etycznej. UG, Gdańsk 2020.

2019

Konferencja naukowa, pt. Polskie spotkania myśli chrześcijańskiej i lewicowej: Józef Tischner i Leszek Kołakowski, wystąpienie pt. Spór o edukację religijną - Józef Tischner, tradycja tomistyczna i myśl lewicowa, UKW, Chojnice 2019.

X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny w Warszawie, udział w sympozjum: Dziedzictwo idei i dramat losów pedagogiki polskiej w XX wieku: historia, analiza i krytyka więzi i pęknięć międzypokoleniowych, wystąpienie pt. Polemika Józefa Tischnera z tradycją tomistyczną jako spór o kształt współczesnej edukacji religijnej w Polsce, PTP, Warszawa 2019.

Konferencja naukowa, pt. Jak uczyć filozofii i etyki w szkole? (III edycja), wystąpienie pt. Spór filozoficzny jako dydaktyka edukacyjna. UG, Gdańsk 2019.

Sympozjum naukowe pt. Między wiedzą potoczną a naukową. W biografiach uczonych i socjo-pedagogicznych dyskursach, wystąpienie pt. Twórczość Józefa Tischnera jako przykład postawy krytycznej w nauce. Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2019.

2018 

Konferencja „Poza ramy. Wartość dialogu we współczesnej szkole i rodzinie” w Europejskim Centrum Solidarności, wystąpienie pt. Slow edukacja jako odpowiedź na wyzwania współczesności. ECS, Gdańsk 2018.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Edukacja-Społeczeństwo”, Edukacja i pedagogika w gąszczu pluralizmu religijności i areligijności pod patronatem Zespołu Pedagogiki Ogólnej KNP PAN. Wystąpienie pt. Spór o polską pedagogikę religii. UG, Gdańsk 2018.

III Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodycznaa, Edukacja Równościowa. Wyzwania-Potrzeby-Możliwości, wystąpienie pt. Równościowa edukacja religijna – spór o (meta)przedmiot. Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2018.

Z pedagogiką przez systemy i ideologie… Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji Sześćdziesięciolecia Pedagogiki Gdańskiej (1958-2018), wystąpienie pt. Metamorfozy wychowania. Od współczesnych narracji do pluralistycznego indywidualizmu. UG, Gdańsk 2018.

Sympozjum naukowego pt. Między inkluzją a ekskluzją w edukacji. Spór o aksjologię w badaniach społeczno-edukacyjnych, wystąpienie pt. Aksjologia w badaniach pedagogiczno-religijnych, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2018.

Sympozjum Naukowego w Pomorskim Towarzystwie Filozoficzno-Teologicznym, pt. "Za(nie)dbane przestrzenie aksjologii we współczesnej edukacji“, wystąpienie pt. Polska pedagogika religii, Biblioteka PAN, Gdańsk 2018.

Udział w konferencji naukowej, pt. Jak uczyć filozofii i etyki w szkole? (II edycja), wystąpienie pt. Inkluzyjna edukacja religijna vs filozofia. UG, Gdańsk, 2018.

2017

Moderowanie i prowadzenie spotkania w Pomorskim Towarzystwie Filozoficzno-Teologicznym, w ramach VI wykładu z cyklu pt. Edukacja, wartości, kontrowersje, w którym prof. Mirosław Patalon wygłosił wykład pt. Kohelet Taoista. Przyczynek do dialogu międzyreligijnego. Gdańsk 2017.

Udział i wystąpienie w II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ, pt. „Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej. Religia jako dylemat edukacji – teoria i praktyka", wystąpienie pt. Krytyczna pedagogika religii Józefa Tischnera, Wrocław 2017 r.

Moderowanie i prowadzenie spotkania w Pomorskim Towarzystwie Filozoficzno-Teologicznym, w ramach III wykładu z cyklu pt. Edukacja, wartości, kontrowersje, w którym dr Marta Znaniecka wygłosiła wykład pt. Mindfulness w edukacji - Zastosowanie praktyki uważności w pracy z dziećmi i młodzieżąGdańsk 2017.

Udział i wystąpienie w I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ, pt. „Człowiek na drodze od totalitaryzmu do wolności. Józefa Tischnera odczytania pedagogiczne”, Chojnice 2017.

Moderowanie i prowadzenie spotkania w Pomorskim Towarzystwie Filozoficzno-Teologicznym, w ramach II wykładu z cyklu pt. Edukacja, wartości, kontrowersje, w którym dr Małgorzata Obrycka wygłosiła wykład pt. Etyczny intuicjonizm - dylematy etyki niezależnej w praktyce edukacyjnej, Gdańsk 2017.

Udział w V MIĘDZYNARODOWYM KONGRESIE RELIGIOZNAWCZYM, pt. Religie w dialogu kultur. Wystąpienie pt. „Pedagogika (po)wolności” w edukacji religijnej, Toruń 2017.

Otwarcie cyklu wykładów w Pomorskim Towarzystwie Filozoficzno-Teologicznym, pt. Edukacja, wartości, kontrowersje, wygłoszenie wykładu pt. Spór o polską pedagogikę religii. Między tradycją a współczesnością, Gdańsk 2017.

Udział i wystąpienie na V Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyki Akademickiej Ideatorium, pt. "Slow edukacja" jako metoda edukacyjna, Gdańsk 2017.

Udział w seminarium naukowym, pt. Coaching  w pracy pedagogicznej i pracy socjalnej, prowadzonym przez prof. Wandę Kamińską, Słupsk 2017.

Współorganizacja II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, pt. Edukacja Równościowa Wyzwania-Potrzeby-Możliwości, Słupsk 2017.

Prowadzenie sesji plakatowej na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, pt. Edukacja Równościowa Wyzwania-Potrzeby-Możliwości, Słupsk 2017.

Wystąpienie na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Edukacja Równościowa Wyzwania-Potrzeby-Możliwości, pt. Spór o istnienie szkoły?, Słupsk.

Przygotowanie i prowadzenie seminarium naukowego, pt. "Slow edukacja" w pracy socjalnej, w zakładzie Pracy Socjalnej Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2017.

Udział i wystąpienie na ogólnopolskiej konferencji, Jak uczyć filozofii i etyki w szkole?, pt. "Slow edukacja" w nauczaniu filozofii i etyki w szkole, Gdańsk 2017.

2016

Udział w seminarium naukowym, pt. Praca socjalna w kontekście napięć międzyreligijnych, prowadzonym przez prof. Mirosława Patalona, Słupsk 2016.

Udział w seminarium naukowym, pt. Filozofia organizmu A. N. Whiteheada w kontekście teoretycznych podstaw pracy socjalnej, prowadzonym przez dr Bogdana Ogrodnika, Słupsk 2016.

Udział i wystąpienie na IX Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym, pt. Slow edukacja od teorii do praktyki, Białystok 2016.

Udział i wystąpienie w sekcji plakatowej na IV Konferencji Dydaktyki Akademickiej Ideatorium, pt. Slow edukacja - Plakat,  Gdańsk 2016.

Udział i wystąpienie na V Transdyscyplinarnym Sympozjum Badań Jakościowych, pt. Slow edukacja od teorii do praktyki - zarys badań, Ustka 2016.

2015

Udział i wystąpienie na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, pt. Pedagogika (po)wolności w edukacji religijnejWrocław 2015.

Udział i wystąpienie na Konferencji Naukowo-Metodycznej, Edukacja Równościowa. Wyzwania - Potrzeby - Możliwości, pt. Pedagogika Slow strategią działania w edukacji równościowej, Słupsk 2015.

Udział i wystąpienie na IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wielokulturowość- komunikacja na styku kultur: przestrzenie konfliktu i kompromisu, pt. Strategie komunikacji w Pedagogice Slow, Wrocław 2015.

Udział i wystąpienie na Konferencji, Pomyśl szkołę inaczej - (Re)thinking school, pt. Ruch Slow w edukacji, Gdańsk 2015.

2014

Udział i wystąpienie na Konferencji, Kreogeneracja 2014 - Podróż Q Przyszłości, pt. Kreatywny Nauczyciel- Panel ekspercki, Gdańsk 2014.

Współorganizacja Sympozjum Naukowego, pt. Religijne uwarunkowania pracy socjalnej, Słupsk 2014.

Uczestnictwo i wystąpienie na Sympozjum Naukowym, Religijne uwarunkowania pracy socjalnej, pt. Pedagogika dramatu Józefa Tischnera modelem działania w pracy socjalnej, Słupsk 2014.

2013

Moderowanie i prowadzenie sekcji panelowej na VIII Zjeździe Pedagogicznym w Gdańsku, pt. Religia a edukacja, Gdańsk 2013.

Udział i wystąpienie na VIII Zjeździe Pedagogicznym w Gdańsku, pt. Edukacja religijna w Polsce - między tradycją a emancypacją, Gdańsk 2013.

2012

Udział i wystąpienie na Konferencji Naukowej, Pedagogika krytyczna dziś. Pytania o teorię i praktykę, pt. Krytyczna pedagogika religii, Gdańsk 2012.

Udział i wystąpienie na II Konferencji Dydaktyczno-Metodycznej, Jak uczyć by nauczyć? O odważnym nauczaniu filozofii i etyki na wszystkich etapach kształcenia, pt. Inkontrologia pedagogiczna jako poszukiwanie nowej metody edukacyjnej, Warszawa 2012.

Udział i wystąpienie w Pomorskim Towarzystwie Filozoficzno-Teologicznym, pt. Pedagogika spotkania Józefa Tischnera, Gdańsk 2012.

2011

Udział i wystąpienie na Konferencji Naukowo-Dydaktycznej, Autorytet - czy potrzebny w procesie edukacji? pt. Autorytet w edukacji religijnej. Poszukiwanie alternatywnych modeli wychowania, Olsztyn 2011.

2010

Udział i wystąpienie na Polsko-Niemieckim Kongresie Pedagogiki Religii, Aktualne problemy badawcze polskiej i niemieckiej pedagogiki religii, pt. Józef Tischner jako pedagog religii, Olsztyn 2010.

2007

Współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pt. Tolerancja a edukacja, Gdańsk 2007.

Udział i wystąpienie na Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Tolerancja a edukacja, pt. Autorytet w edukacji, Gdańsk 2007.

2005

Udział i wystąpienie na Pomorskiem Towarzystwie Filozoficzno-Teologicznym, pt. Spór o kształt polskiego myślenia - czyli dyskusja Tischnera ze szkołą lubelską, Gdańsk 2005.