Spór w dydaktyce filozofii

with Brak komentarzy

„Znaczenie sporu filozoficznego w dydaktyce edukacyjnej - analiza krytyczna”  

Tekst dotyczy analizy pojęcia „sporu” w filozofii w jego wymiarze materialnym – szczególnie w historii filozofii, jak również w jego wymiarze narzędziowym – na gruncie dydaktyki ogólnej i szczegółowej. Jest to krytyczny opis zarówno potencjału, ale także ograniczeń w stosowaniu w procesie edukacyjnym narzędzi, jak i treści odwołujących się do kategorii sporu filozoficznego. Mowa tu o sferze przekazu wiedzy filozoficznej, która w sposób automatyczny staje się treścią kognitywną, jak również kompetencją „miękką” i wychowawczą. Z jednej strony, możliwe jest odsłonięcie zasobów płynących z dydaktyki odwołującej się do kategorii sporu, które lokują się na gruncie wiedzy historycznej oraz umiejętności polemicznych. Z drugiej jednak strony, nie należy zapominać o obciążeniach i zagrożeniach, które niesie taka forma dydaktyczna, w postaci nadmiernych tendencji indywidualizacji, rozwoju postaw antagonistycznych i konfrontacyjnych, wykluczając z pola widzenia myślenie integratywne i dialogiczne.

Cykl publikacji w przygotowaniu. 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress