„Przekaz, translacja i zdrada”

with Brak komentarzy

Przekaz, translacja i zdrada – pytania o kształt chrześcijaństwa w Polsce

Monika Humeniuk, Szymon Dąbrowski

Tekst jest wprowadzeniem i zachętą dla czytelnika do lektury dziesiątego numeru czasopisma „Karto-Teka Gdańska”. Redaktorzy wskazują na szeroki kontekst naukowego ulokowania artykułów, które oscylują przede wszystkim wokół aktualnych i palących pytań: O kształt chrześcijaństwa w Polsce. Wskazana zostaje tu matryca interpretacyjna, w postaci trzech strategii: przekazu, translacji oraz zdrady (za: Gershom Sholem), w których każdy z zamieszczonych artykułów, recenzji i polemik się mieści. Mowa tu o analizach krytycznych i dekonstruujących podstawowe założenia przekazu treści religijnych z jednej strony, z drugiej zaś o metodach restauracji i odzyskiwania najbardziej zapomnianych (nieobecnych) zawartości przesłania chrześcijańskiego. Jest to zaproszenie przez redaktorów zarówno do lektury, jak również do aktywnego i krytycznego włączenia się w polemiki zawarte w przedłożonych tu tekstach.

Słowa klucze: Teologia, religioznawstwo, pedagogika religii, filozofia, tradycja, racjonalizm i religia, antropologia myślenia.

 

 

Poniżej znajduje się link do otwartego dostępu do artykułu:

http://karto-teka.ptft.pl/numer-10.html

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress