Tutoring Edukacyjny

with Brak komentarzy

Przykładowe źródła dotyczące tutoringu:

Nauczanie nieformalne: tutoring jako jedna z form strategii edukacyjnej nauczyciela, Jolanta Sajdera, [w:] Nowa Szkoła. 2005, nr 4, s. 23-26.

Od niemożności do możliwości – tutoring w edukacji akademickiej, Bożena Tołwińska, [w:] Twórcze wiązanie teorii i praktyki pedagogicznej : możliwości, wyzwania, inspiracje, red. nauk. Marta Kowalczuk-Walędziak, Alicja Korzeniecka- Bondar, Katarzyna Bocheńska-Włostowska, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014, s. 197-207.

Osobisty opiekun ucznia, Adrianna Sarnat-Ciastko, Mariusz Budzyński, [w:] Psychologia w szkole. 2012, nr 1, s. 131-139.

Rozwój małego dziecka a tutoring rodzicielski w kontekście edukacji domowej i instytucjonalnej, Małgorzata Sławińska, [w:] Świat rodziny: perspektywa interdyscyplinarna: wobec wyzwań i zagrożeń, red. nauk. Joanna Maria Garbula, Aldona Zakrzewska, Wiktor Sawczuk, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013, s. 231-250.

Rozwój talentów wychowanków metodą tutoringu, Agnieszka Rowicka, [w:] Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2015, nr 4, s. 28-40.

Tutoring akademicki, Agnieszka Rowicka, [w:] Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2014, nr 4, s. 3-11.

Tutoring dziecięcy: w procesie nauczania-uczenia się dzieci siedmioletnich i ośmioletnich, Agnieszka Pawlak. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.

Tutoring jako sotkanie. Historia indywidualnych przypadków. red. nauk. Beata Karpińska-Musiał, Magdalena Panońko, Warszawa: Walters Kluwer, 2018.

Tutoring rówieśniczy: nowa jakość edukacyjna, Radosław Mysior, [w:] Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2014, nr 4, s. 11-16.

Tutoring rówieśniczy: stara metoda na nowo odkrywana, Karolina Appelt, Joanna Matejczuk, [w:] Psychologia w Szkole. 2014, nr 1, s. 21-30.

Tutoring szansą dla systemu edukacji, Maria Sitko, [w:] Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. 2011, nr 4, s. 27-32.

Tutoring - szansą na minimalizację niepowodzeń szkolnych? krótka refleksja teoretyczna, Beata Kozieł, [w:] Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie, red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk. Warszawa: Difin, 2011, s. 234-242.

Tutoring w polskiej szkole, Adrianna Sarnat-Ciastko. Warszawa, Difin, 2015.

Tutoring w pracy nauczyciela tematem konferencji naukowej, Agnieszka Rowicka, [w:] Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2012, nr 9, s. 54-56.

Tutoring w szkole czy dobre doradztwo? Julian Piotr Sawiński, [w:] Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2014, nr 4, s. 16-19.

Tutoring w szkole: między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej, pod red. Mariusza Budzyńskiego. Wrocław: Towarzystwo Edukacji Otwartej, 2009.

Uczelnia równych szans: o praktycznym wymiarze wprowadzania tutoringu na polskie uczelnie, Monika Czyżewska, [w:] Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, red. nauk. Krzysztof Hirszel i in. Warszawa: Difin, 2010, s. 160-167.

Wspieranie uczniów, [w:] Nowoczesne nauczanie: praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców, Geoff Petty, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015, s. 494-507.

Z dziejów myślenia o tutoringu: krótki zarys historii indywidualnego kształcenia i wychowania, Adam Fijałkowski, [w:] Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009, nr 2, s. 5-33.

 

Więcej już wkrótce. 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress