Tutoring filozoficzny

with Brak komentarzy

Tutoring to zindywidualizowana praca nauczyciela i ucznia, której celem jest wzajemny rozwój obu stron procesu edukacyjnego. To rozumienie nauczania jako formy dialogicznego uczestnictwa w procesie samodoskonalenia, samokształcenia i samorealizacji. To wspieranie, motywowanie oraz odnajdowanie najlepszej drogi rozwoju. 

Prezentowana tu wizja tutoringu opiera się na dwóch zasadniczych elementach. 

Pierwszym jest tutoring filozoficzny, naukowy, edukacyjny, którego najważniejszym zadaniem jest wzajemne podnoszenie jakości oraz świadomości wiedzy ucznia i nauczyciela. To dzielenie się pasją, która ma potencjał wywoływania zmiany. W tej przestrzeni jednym z moich przewodników jest ks. Józef Tischner, a szczególnie Jego koncepcja filozofii dramatu. 

Drugim filarem mojej pracy jest tutoring rozwojowy, rozumiany tu jako szerokie wsparcie na drodze do autonomii oraz niezależności ucznia i nauczyciela. To motywowanie do działania, praca nad wolnością i odpowiedzialnością, ale przede wszystkim to odkrywanie nadziei i wiary w samego siebie. W tej przestrzeni drogowskazami pracy pedagogicznej, którymi się kieruję, są przede wszystkim teoria uważności, obecności i wolności, które komplementarnie skupiają się w modelu edukacji powolnościowej. 

Do współpracy zapraszam zarówno studentów, jak i uczniów szkół średnich, dla których klasyczna edukacja wydaje się być niewystarczająca, przez co poszukują własnej odpowiedzi na najtrudniejsze życiowo pytania, ale również te dotyczące dnia codziennego. 

Przykładowe źródła dotyczące tutoringu:

 1. Nauczanie nieformalne: tutoring jako jedna z form strategii edukacyjnej nauczyciela, Jolanta Sajdera, [w:] Nowa Szkoła. 2005, nr 4, s. 23-26.
 2. Od niemożności do możliwości – tutoring w edukacji akademickiej, Bożena Tołwińska, [w:] Twórcze wiązanie teorii i praktyki pedagogicznej : możliwości, wyzwania, inspiracje, red. nauk. Marta Kowalczuk-Walędziak, Alicja Korzeniecka- Bondar, Katarzyna Bocheńska-Włostowska, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014, s. 197-207. 
 3. Osobisty opiekun ucznia, Adrianna Sarnat-Ciastko, Mariusz Budzyński, [w:] Psychologia w szkole. 2012, nr 1, s. 131-139.
 4. Rozwój małego dziecka a tutoring rodzicielski w kontekście edukacji domowej i instytucjonalnej, Małgorzata Sławińska, [w:] Świat rodziny: perspektywa interdyscyplinarna: wobec wyzwań i zagrożeń, red. nauk. Joanna Maria Garbula, Aldona Zakrzewska, Wiktor Sawczuk,  Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013, s. 231-250.
 5. Rozwój talentów wychowanków metodą tutoringu, Agnieszka Rowicka, [w:] Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2015, nr 4, s. 28-40.
 6. Tutoring akademicki, Agnieszka Rowicka, [w:] Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2014, nr 4, s. 3-11.
 7. Tutoring dziecięcy: w procesie nauczania-uczenia się dzieci siedmioletnich i ośmioletnich,  Agnieszka Pawlak. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.
 8. Tutoring jako sotkanie. Historia indywidualnych przypadków. red. nauk. Beata Karpińska-Musiał, Magdalena Panońko, Warszawa: Walters Kluwer, 2018. 
 9. Tutoring rówieśniczy: nowa jakość edukacyjna, Radosław Mysior, [w:] Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2014, nr 4, s. 11-16.
 10. Tutoring rówieśniczy: stara metoda na nowo odkrywana, Karolina Appelt, Joanna Matejczuk, [w:] Psychologia w Szkole. 2014, nr 1, s. 21-30.
 11. Tutoring szansą dla systemu edukacji, Maria Sitko, [w:] Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. 2011, nr 4, s. 27-32. 
 12. Tutoring - szansą na minimalizację niepowodzeń szkolnych? krótka refleksja teoretyczna, Beata Kozieł, [w:] Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie, red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk. Warszawa: Difin, 2011, s. 234-242. 
 13. Tutoring w polskiej szkole, Adrianna Sarnat-Ciastko. Warszawa, Difin, 2015. 
 14. Tutoring w pracy nauczyciela tematem konferencji naukowej, Agnieszka Rowicka, [w:] Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2012, nr 9, s. 54-56.
 15. Tutoring w szkole czy dobre doradztwo? Julian Piotr Sawiński, [w:] Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2014, nr 4, s. 16-19. 
 16. Tutoring w szkole: między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej, pod red. Mariusza Budzyńskiego. Wrocław: Towarzystwo Edukacji Otwartej, 2009. 
 17. Uczelnia równych szans: o praktycznym wymiarze wprowadzania tutoringu na polskie uczelnie, Monika Czyżewska, [w:] Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, red. nauk. Krzysztof Hirszel i in. Warszawa: Difin, 2010, s. 160-167. 
 18. Wspieranie uczniów, [w:] Nowoczesne nauczanie: praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców, Geoff Petty, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015, s. 494-507. 
 19. Z dziejów myślenia o tutoringu: krótki zarys historii indywidualnego kształcenia i wychowania, Adam Fijałkowski, [w:] Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009, nr 2, s. 5-33.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress