Spór o podmiot w pedagogice religii

with Brak komentarzy

Tekst dotyczy analizy aktualnych badań na gruncie polskiej pedagogiki religii, ze wskazaniem kluczowych sporów zarówno na poziomie problemowym, jak i metateoretycznym. Z jednej strony, jest to ukazanie struktury, zakresu oraz granic podejmowanej problematyki badawczej w obrębie polskiej pedagogiki religii. Z drugiej zaś strony, to prezentacja dyskusji i sporów o status polskich badań nad edukacją religijną, w których do dnia dzisiejszego dominuje nurt analiz katechetycznych, niejako ograniczając znaczenie i wpływ nurtów religioznawczych, filozoficznych, czy pedagogicznych.

Zob. S. Dąbrowski, Spór o polską pedagogikę religii – między tradycją a współczesnością, [w:] Edukacja - wartości - kontrowersje, red. Szymon Dąbrowski, Małgorzata Obrycka, Gdańsk 2017.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress