Między równością a różnorodnością

with Brak komentarzy

Między równością a różnorodnością

Tekst dotyczy założeń teoretycznych oraz działań praktycznych organizacji Slow Food,  szczególnie uwzględniając przedsięwzięcia dotyczące sfery edukacji w tym edukacji równościowej. Jest tu mowa o uwarunkowaniach społeczno-politycznych, w których omawiana organizacja powstawała, a także o bezpośredniej relacji między przemianami kulturowo-gospodarczymi oraz projektem slow education. Podstawowym celem analizy jest opis manifestów oraz dokumentów statutowych, aby na tej podstawie dookreślić najważniejsze postulaty zmiany, które mają dotyczyć kultury, gospodarki, nauki oraz szeroko rozumianej edukacji (równościowej i różnościowej). To próba rekonstrukcji i oceny na ile proponowane postulaty są realne do zaadoptowania w polskiej rzeczywistości, jak również, na ile wikłają się w problematykę teorii utopijnych. Wnioski, które płyną z poniższej analizy idą dwutorowo: z jednej strony: odsłaniają potrzebę projektowania alternatyw w kulturze globalnej i masowej, z drugiej strony: stawiają krytyczne pytania o status różnicy i podobieństwa we współczesnym społeczeństwie (także w edukacji).

Zob. Manifest edukacyjny Slow Food Movement - między równością a różnorodnością, [w:] Edukacja równościowa. Tworzenia przestrzeni i warunków dla innego. red. M. Obrycka, G. Piekarski, M. Sałapata. Impuls. Kraków 2020.
Kup online: https://www.impulsoficyna.com.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress