Tutoring#4

with Brak komentarzy

Oto kilka źródeł oraz podstawowych informacji:

 • czym jest tutoring;
 • do czego służy;
 • jak się pracuje w tutoringu;
 • komu jest rekomendowany;
 • gdzie można go spotkać;
 • i wiele innych przydatnych informacji:

Tutorskie źródła:

 1. Nauczanie nieformalne: tutoring jako jedna z form strategii edukacyjnej nauczyciela, Jolanta Sajdera, [w:] Nowa Szkoła. 2005, nr 4, s. 23-26.
 2. Od niemożności do możliwości – tutoring w edukacji akademickiej, Bożena Tołwińska, [w:] Twórcze wiązanie teorii i praktyki pedagogicznej: możliwości, wyzwania, inspiracje, red. nauk. Marta Kowalczuk-Walędziak, Alicja Korzeniecka- Bondar, Katarzyna Bocheńska-Włostowska, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014, s. 197-207.
 3. Osobisty opiekun ucznia, Adrianna Sarnat-Ciastko, Mariusz Budzyński, [w:] Psychologia w szkole. 2012, nr 1, s. 131-139.
 4. Rozwój małego dziecka a tutoring rodzicielski w kontekście edukacji domowej i instytucjonalnej, Małgorzata Sławińska, [w:] Świat rodziny: perspektywa interdyscyplinarna: wobec wyzwań i zagrożeń, red. nauk. Joanna Maria Garbula, Aldona Zakrzewska, Wiktor Sawczuk, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013, s. 231-250.
 5. Rozwój talentów wychowanków metodą tutoringu, Agnieszka Rowicka, [w:] Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2015, nr 4, s. 28-40. Tutoring akademicki, Agnieszka Rowicka, [w:] Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2014, nr 4, s. 3-11.
 6. Tutoring dziecięcy: w procesie nauczania-uczenia się dzieci siedmioletnich i ośmioletnich, Agnieszka Pawlak. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.
 7. Tutoring jako sotkanie. Historia indywidualnych przypadków. red. nauk. Beata Karpińska-Musiał, Magdalena Panońko, Warszawa: Walters Kluwer, 2018.
 8. Tutoring rówieśniczy: nowa jakość edukacyjna, Radosław Mysior, [w:] Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2014, nr 4, s. 11-16.
 9. Tutoring rówieśniczy: stara metoda na nowo odkrywana, Karolina Appelt, Joanna Matejczuk, [w:] Psychologia w Szkole. 2014, nr 1, s. 21-30.
 10. Tutoring szansą dla systemu edukacji, Maria Sitko, [w:] Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. 2011, nr 4, s. 27-32.
 11. Tutoring - szansą na minimalizację niepowodzeń szkolnych? krótka refleksja teoretyczna, Beata Kozieł, [w:] Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie, red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk. Warszawa: Difin, 2011, s. 234-242.
 12. Tutoring w polskiej szkole, Adrianna Sarnat-Ciastko. Warszawa, Difin, 2015.
 13. Tutoring w pracy nauczyciela tematem konferencji naukowej, Agnieszka Rowicka, [w:] Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2012, nr 9, s. 54-56.
 14. Tutoring w szkole czy dobre doradztwo? Julian Piotr Sawiński, [w:] Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2014, nr 4, s. 16-19.
 15. Tutoring w szkole: między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej, pod red. Mariusza Budzyńskiego. Wrocław: Towarzystwo Edukacji Otwartej, 2009.
 16. Uczelnia równych szans: o praktycznym wymiarze wprowadzania tutoringu na polskie uczelnie, Monika Czyżewska, [w:] Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, red. nauk. Krzysztof Hirszel i in. Warszawa: Difin, 2010, s. 160-167.
 17. Wspieranie uczniów, [w:] Nowoczesne nauczanie: praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców, Geoff Petty, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015, s. 494-507.
 18. Z dziejów myślenia o tutoringu: krótki zarys historii indywidualnego kształcenia i wychowania, Adam Fijałkowski, [w:] Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009, nr 2, s. 5-33.

Opracowania poszczególnych tematów niebawem. 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress