Czego dotyczy praca tutorska?

Prezentowana tu wizja tutoringu opiera się na dwóch zasadniczych elementach.

Pierwszym jest tutoring edukacyjny (naukowy), którego najważniejszym zadaniem jest wzajemne podnoszenie jakości oraz świadomości wiedzy studenta (ucznia) i nauczyciela. To dzielenie się pasją, która ma potencjał wywoływania zmiany. W tej przestrzeni korzystam z metodyki dydaktyk konstruktywistycznych i transformatywnych.
Zob. http://szymondabrowski.com/

Drugim filarem mojej pracy jest tutoring rozwojowy, rozumiany tu jako szerokie wsparcie na drodze do autonomii oraz niezależności ucznia i nauczyciela. To motywowanie do działania, praca nad wolnością i odpowiedzialnością, ale przede wszystkim to odkrywanie nadziei i wiary w samego siebie. W tej przestrzeni drogowskazami pracy pedagogicznej, są przede wszystkim teoria uważności, obecności i wolności, które komplementarnie skupiają się w modelu edukacji powolnościowej.
Zob. http://szymondabrowski.com/

 

Jakie problemy rozwiązuje tutoring

Z jednej strony, są to wszelkie sprawy związane z pomocą w rozwoju naukowym i edukacyjnym:
- indywidualna praca nad projektem naukowym (granty, stypendia, konkursy)
- pisanie artykułu naukowego,
- pierwsze wystąpienie na konferencji naukowej,

ale również:

- wybór przedmiotów maturalnych,
- wybór olimpiad przedmiotowych,
- wybór kursów i szkoleń,
- wyboru studiów i ścieżki kariery zawodowej.

Z drugiej jednak strony, tutoring pomaga w pracy:
- z trudnościami w nauce i organizacji pracy,
- umożliwia odkrywanie mocnych stron i zasobów,
- pomaga w wyborze ścieżki rozwoju,
- koordynuje planowanie i realizację ważnych celów życiowych,
- i wiele innych. 

Zob. http://szymondabrowski.com/


Czym jest Tutoring?

Tutoring to zindywidualizowana praca nauczyciela i studenta (ucznia), której celem jest wzajemny rozwój obu stron procesu edukacyjnego. To rozumienie uczenia się jako formy dialogicznego uczestnictwa w procesie samodoskonalenia, samokształcenia i samorealizacji. To wspieranie, motywowanie oraz odnajdowanie najlepszej drogi rozwoju.
Zob. http://szymondabrowski.com/


Kogo zapraszam do współpracy:

Do współpracy zapraszam zarówno młodych naukowców i studentów, jak rownież uczniów szkół średnich, dla których klasyczna edukacja wydaje się być niewystarczająca, przez co poszukują i planują własną, indywidualną ścieżkę rozwoju naukowego (edukacyjnego), ale także rozwoju osobistego.

 

 

Oferta współpracy na rok 2021, już niebawem.

 

 

Poniżej posty dotyczące tutoringu

 

Tutoring#10

with Brak komentarzy

Techniki tutorskie to: spersonalizowana komunikacja, przyjazna atmosfera, pytania problemowe, zadania do zrobienia, nawyki do przemyślenia; komunikacja na Twojej częstotliwości; szczerość i przyjazna atmosfera pracy; angażujące, motywujące i refleksyjne pytania; rozwojowa „praca domowa”…

Tutoring#9

with Brak komentarzy

Metody tutorskie to: pogłębiony wywiad, indywidualna analiza, alternatywne plany, techniki i narzędzia wsparcia; wywiad skoncentrowany na tym co najistotniejsze dla Ciebie; analiza zasobów i potrzeb nie zawsze uświadomionych; alternatywne plany tożsamej rzeczywistości; techniki skutecznej gry…

Tutoring#8

with Brak komentarzy

Strategie tutorskie to analiza zasobów, minimalizacja zakłóceń, priorytety i cele, plany działania; to analiza zasobów: potencjały, możliwości, zastosowania; to minimalizacja zakłóceń: komunikacja, wartości, metody; to priorytety i cele: praktyki, teorie, działania; to plany działania: spójne, elastyczne, skuteczne.

Tutoring#7

with Brak komentarzy

Program tutorski to trafiony wybór; to edukacja jutra – już dziś; to inwestycja w przyszłość; to strategia dla Ciebie; to autonomia własnej ścieżki rozwoju. W najbliższym czasie kilka informacji o strategiach w pracy tutorskiej oraz metodach, technikach i narzędziach w tutorialu…

Tutoring#6

with Brak komentarzy

Proces tutorski to dojrzewanie do zmiany; to zgoda na siebie; to zmiana świata w sobie; to odnalezienie nowej strategii działania; to rozwój w życiu oraz życie w rozwoju. A już za tydzień kilka zdań na temat: Programu tutorskiego, tutoriali, narzędzi oraz strategii tutorskich…

Tutoring#4

with Brak komentarzy

Dalsze informacje na temat: czym jest tutoring; do czego służy; jak się pracuje w procesie tutorskim; komu jest rekomendowany; gdzie jest spotykany najczęściej oraz wiele innych przydatnych informacji. Już niebawem, krótkie posty dotyczące ABC Tutoring – od teorii do praktyki…

Tutoring#3

with Brak komentarzy

Oto kilka kolejnych źródeł i aspektów pracy tutorskiej, które ostatnio mnie dość intensywnie zajmują, np.: aspekty etyczne w tutoringu; perspektywa ekologiczna w tutoringu; procesy studiowania a proces tutoringu; relacja między tutoringiem, mentoringiem i coachingiem i kilka innych…

Tutoring#2

with Brak komentarzy

Poniżej możecie znaleźć źródła i opracowania polsko i anglojęzyczne, które łączą pracę tutorską z szeroko rozumiana humanistyką i naukami społecznymi, w tym z psychologią, pedagogiką, filozofią oraz badaniami krytycznymi. Każde ze źródeł zostanie szczegółowo przeanalizowane i opisane…

Tutoring#1

with Brak komentarzy

Rozpoczynam cykl postów dotyczących tutoringu. Znajdziecie tu zarówno źródła i opracowania polsko i anglojęzyczne, jak również krytyczne analizy edukacji systemowej i alternatywnej. Podzielę się także własnymi odkryciami na polu dydaktyk szczegółowych oraz zbiorem narzędzi tutorskich…

1 2 3 4

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress