2023

Publikacja artykułu, Neoliberalne uwikłania polskiej edukacji religijnej.
(w przygotowaniu).

Publikacja artykułu, Social thought in the Pedagogy of Drama by Józef Tischner. (On the 90th anniversary of his birth and the 40th anniversary of the Ethics of Solidarity)
(w recenzji)

Publikacja artykułu, The pedagogical concept Józef Tischner. (On the 90th birthday anniversary).
(w recenzji)

2022

Publikacja artykułu, Polska pedagogika religii - w stronę pedagogiki inkluzyjnej (zarys problematyki). Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 83 (3), 2022, 16-23. DOI: 10.5604/01.3001.0016.0834;
Dostęp online: https://niepelnosprawnoscirehabilitacja.pl

Publikacja artykułu, Polska pedagogika religii w kierunku badań interkulturowych i interreligijnych (zarys problematyki); Karto-Teka Gdańska, 10 (1), 2022, s. 69-84;
Dostęp online: http://karto-teka.ptft.pl/images/biezace_numery/2022_5

Publikacja artykułu, Przekaz, transakcja i zdrada - Pytanie o kształt chrześcijaństwa w Polsce? Karto-Teka Gdańska, 10 (1), 2022, s. 3-11;
Dostęp online: http://karto-teka.ptft.pl/images/biezace_numery/2022_1

2021

Monografia, Myślenie filozoficzne w edukacji religijnej. Spór Józefa Tischnera z polskim tomizmem w perspektywie pedagogicznoreligijnej. Wydawnictwo Adam Marszałek 2021.

Publikacja artykułu, The dialogue and meeting in the pedagogical concept Józef Tischner. Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio46(2), 413-443. https://doi.org/10.34766/fetr.v46i2.856https://doi.org/10.34766/fetr.v46i2.856
Dostęp online: https://fidesetratio.com.pl/ojs/index.php/FetR/article/view/856/641

2020

Rozdział w monografii, Manifest edukacyjny Slow Food Movement - między równością a różnorodnością, [w:] Edukacja równościowa. Tworzenia przestrzeni i warunków dla innego. red. M. Obrycka, G. Piekarski, M. Sałapata. Impuls. Kraków 2020.
Kup online: https://www.impulsoficyna.com.pl

Publikacja artykułu, Znaczenie filozofii w konstruowaniu koncepcji edukacji religijnej. Współczesne odczytania sporu ks. Józefa Tischnera z przedstawicielami polskiego tomizmu (lata 1977-1978)ARS INTER CULTURAS, 9 (2020). https://doi.org/10.34858/AIC.9.2020.348.
Dostęp online: https://aic.apsl.edu.pl

Publikacja artykułu, Spór do dziś aktualny, Karto-Teka Gdańska, 7(2), 2020, 138-142. https://doi.org/10.5281/zenodo.5516513.
Dostęp online: http://karto-teka.ptft.pl

2019

Publikacja artykułu, Polemika Józefa Tischnera z tradycją tomistyczną, jako spór o kształt współczesnej edukacji religijnej w Polsce, Forum Pedagogiczne, 2/1(2019), s.41-65.
Dostęp online: https://czasopisma.uksw.edu.pl

Rozdział w monografii, Józef Tischner a tradycja tomistyczna (w kontekście edukacji religijnej), [w:] Dziedzictwo idei i pęknięcia międzypokoleniowe w pedagogice polskiej. Wprowadzenie do problemu, red. Lech Witkowski, Toruń 2019, s. 189-219.
Kup online: https://marszalek.com.pl

2018

Rozdział w monografii, „Spór o istnienie szkoły” - krytyczna edukacja ró(w/ż)nościowa, [w:] Horyzonty i perspektywy edukacji równościowej, Gdańsk 2018, s. 389-404.
Kup online: http://wnkatedra.pl

Redakcja naukowa numeru, Między inkluzją a ekskluzją społeczną w badaniach edukacyjnych, Karto-Teka Gdańska, 1(2)/ (2018) (współredakcja z Małgorzatą Obrycką)
Dostęp online: karto-teka.ptft.pl

Publikacja artykułu, Pedagogika religii jako subdyscyplina nauk o edukacji – między inkluzją a ekskluzją w badaniach edukacyjnych,  Karto-Teka Gdańska, 1/2 (2018), s.2-18, (współautorstwo z Małgorzatą Obrycką)
Dostęp online: karto-teka.ptft.pl

Publikacja artykułu, Fenomenologiczne badania społeczne inspiracją dla polskiej pedagogiki religii, Karto-Teka Gdańska, 1/2 (2018), s.33-47.
Dostęp online: karto-teka.ptft.pl

2017

Publikacja artykułu, Interreligious dialogue as the pedagogical respond to the migration crisis,  ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ, Korolenko National Pedagogical University, 2017, s. 3-7, (współautorstwo z Mirosławem Patalonem).
Dostęp online: http://dspace.pnpu.edu.ua

Monografia naukowa, pt. Edukacja - wartości - kontrowersje, red. Szymon Dąbrowski, Małgorzata Obrycka, Gdańsk 2017.
Kup online: http://wnkatedra.pl
https://szymondabrowski.com

Rozdział w monografii, pt. Spór o polską pedagogikę religii – między tradycją a współczesnością, [w:] Edukacja - wartości - kontrowersje, red. Szymon Dąbrowski, Małgorzata Obrycka, Gdańsk 2017.
Kup online: http://wnkatedra.pl

Rozdział w monografii, pt. (Po)wolna edukacja religijna, [w:] Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, red. Monika Humeniuk, Wrocław 2017, s.137-157.
Dostęp online: http://www.repozytorium.uni.wroc.pl

Rozdział w monografii, Pedagogika (po)wolności w pracy socjalnej, [w:] Spotkać Drugiego. Prawo - etyka - praktyka, red. Irena Figurska, Daria Bieńkowska, Ryszard Kozłowski, Słupsk 2017, s. 197-223.
Kup online: https://wydawnictwo.apsl.edu.pl

2016

Monografia naukowa, pt. Pedagogika religii Józefa Tischnera. W poszukiwaniu nowego modelu edukacji religijnej, Słupsk 2016.
Kup online: http://wydawnictwo.apsl.edu.pl

Publikacja artykułu, "Slow edukacja" - od teorii do praktyki, Czasopismo Pedagogiczne/The Journal of Pedagogy, Nr 2(3) 2016, s. 7-16.
Dostęp online: www.czasopismopedagogiczne.edu.pl

Publikacja artykułu, Powolni profesorowie w akademickiej kulturze szybkości, Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja, 2016, tom 19, nr 4(76), s. 139-150.
Dostęp online: www./terazniejszosc.dsw.edu.pl

Publikacja artykułu, Religia - powrót do źródeł, [w:] Pielgrzym, 12/2016, s. 14-17.
Dostęp online: http://www.pielgrzym.pelplin.pl

Rozdział w monografii, Strategie komunikacji w ruchu slow odpowiedzią na wyzwania edukacji międzykulturowej XXI wieku, [w:] Multicultural Studies, Konflikty i wspólnota kultur przestrzeniami doświadczania oraz międzykulturowej edukacji, Wrocław 2016, s. 115-130.
Dostęp online: http://mcs.uni.wroc.pl 

2015

Publikacja artykułu, Filozofia powolności - odpowiedzią na wyzwania współczesności, [w:] Universitas Gedanensis, R.27, 2015, t. 50, s. 77-98.
Dostęp online: https://universitasgedanensis.wordpress.com

Rozdział w monografii, Polska edukacja religijna - między tradycją a współczesnością, [w:] Ars Educandi Monografie, t.5. Różnice, edukacja i inkluzja, red. A. Komorowska-Zielony, T. Szkudlarek. Gdańsk 2015, s.191-201.
Dostęp online:  https://issuu.com

Rozdział w monografii, Dramat - w myśli pedagogicznej Józefa Tischnera, [w:] Człowiek człowiekowi, red. R. Kozłowski, D. Bieńkowska, Słupsk 2015, s. 43-64.
Kup online: http://wydawnictwo.apsl.edu.pl

Rozdział w monografii, pt. Pedagogika Slow modelem działania w edukacji równościowej, [w:] Nierówności społeczne w trosce o otwarcia horyzontów edukacji, red. K. Błasińska, S. Pasikowski, G. Piekarski, J. Ratkowska-Pasikowska, Gdańsk 2015, s. 161-175.
Dostęp online: http://wirtualnirealni.irse.pl   

2014

Rozdział w monografii, Model agatologicznej edukacji religijnej odpowiedzią na aktualne przemiany społeczno-kulturowe XXI wieku, [w:] Religijne uwarunkowania pracy socjalnej, red. M. Patalon, Toruń 2014, s. 105-131.
Kup online: http://www.marszalek.com

Rozdział w monografii, Inkontrologia pedagogiczna jako poszukiwanie nowej metody edukacyjnej [w:] Jak uczyć by nauczyć? Refleksje akademików i praktyków, red. P. Mroczkiewicz, W. Kamińska, Warszawa 2014, s. 297-310.
Kup online: http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl 

2013

Publikacja artykułu pt. Pedagogika spotkania alternatywnym modelem współczesnej edukacji, [w:] Universitas Gedanensis, R.25, 2013, t. 45, s. 37-50.
Dostęp online: http://www.utw.diecezja.gda.pl

2012

Rozdział w monografii, pt. Autorytet w edukacji religijnej. Poszukiwanie alternatywnych modeli wychowania, [w:] Autorytet – czy potrzebny w procesie edukacji? red. A. Olubiński, Toruń 2012, s. 276-300.
Kup online: http://www.ksiegarniasiemiatycze.pl

Rozdział w monografii, pt. Krytyczna pedagogika religii, [w:] Ars Educandi, t.9. Pedagogika krytyczna dziś. Podstawy, dylematy i wybrane problemy, red. P. Stańczyk, Gdańsk 2012, s. 90-111.
Zob. http://nukat.edu.pl

2011

Publikacja artykułu, pt. Józef Tischner jako pedagog religii, [w]: Keryks: numer specjalny, red. C. Rogowski, Toruń 2011, s. 118-121.
Zob. http://www.marszalek.com.pl

2008

Rozdział w monografii, pt. Autorytet w edukacji, [w:] Tolerancja a edukacja, red. M. Patalon, Gdańsk 2008, s. 78-91.
Kup online: http://www.academicus.pl

2006

Publikacja artykułu internetowego, pt. Zło jako zjawa. Fenomenologiczna koncepcja zła na przykładzie stanowiska J. Tischnera,
Zob. http://www.racjonalista.pl

2005

Publikacja artykułu internetowego, pt. Fenomenalizm tomistyczny. Zło jako fenomen o statusie ontologicznym,
Zob. http://www.racjonalista.pl

 2004

Publikacja artykułu internetowego, pt. Zło jako brak. Klasyczna koncepcja zła na przykładzie stanowiska M. A. Krąpca,
Zob. www.racjonalista.pl