Między wiedzą potoczną …

with Brak komentarzy

SYMPOZJUM NAUKOWE

5 kwietnia 2019 roku o godz. 15:00

Sala Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku
Wydział Nauk Społecznych, ul. Boh. Westerplatte 64 –

Katedra Pracy Socjalnej, Instytut Pedagogiki oraz Pracownia Metodologii Nauk o Edukacji
Akademii Pomorskiej w Słupsku
zapraszają na sympozjum naukowe pt.:

MIĘDZY WIEDZĄ POTOCZNĄ A NAUKOWĄ:
W BIOGRAFIACH UCZONYCH I SOCJO-PEDAGOGICZNYCH DYSKURSACH

Podczas spotkania chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnego namysłu nad kwestią wiedzy – zarówno tej, która nosi miano naukowej, jak i tej, którą określamy jako potoczną. Skupimy się na różnicach jak i podobieństwach występujących pomiędzy nimi. Omówimy przestrzenie wzajemnej asymilacji oraz autonomii tychże rodzajów wiedzy. Przedmiotem dyskusji uczynimy więc różnorodne sposoby odkrywania i opisywania faktów (Feyerabend, Kuhn, Popper). Przedstawimy także własne inspiracje badawcze (Skłodowska-Curie, Pasteur, Smoluchowski), w odniesieniu do projektów, które udało nam się osobiście zrealizować. Zapraszamy Państwa do wspólnego zastanowienia się nad następującymi pytaniami: Czy da się pogodzić obiektywizm naukowy z przekonaniami subiektywnymi? Jaka jest rola intuicji i zdrowego rozsądku w odkrywaniu prawdy? Wszystkich zainteresowanych tematyką zapraszamy do aktywnego udziału w ramach tegoż sympozjum naukowego. Spotkanie jest otwarte i bezpłatne. Serdecznie Państwa zapraszamy.

GOŚĆ HONOROWY:

Prof. zw. dr hab. Ludwik Kostro

Profesor studiował w latach 1963-1970 w Rzymie:
filozofia – Uniwersytet Gregoriański, fizyka – Uniwersytet „Sapienza”; doktorat z filozofii fizyki;
Odznaczony Palmami Akademickimi (1988) przyznawanymi przez Republikę Francuską
oraz Złotym Krzyżem Zasługi przyznawanym przez Prezydenta R.P.

POZOSTALI UCZESTNICY SYMPOZJUM:

prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Akademia Pomorska w Słupsku;
dr hab. Wanda Kamińska, prof. AP - Katedra Pracy Socjalnej, Akademia Pomorska w Słupsku;
dr Grzegorz Piekarski – Dyrektor Instytutu Pedagogiki, Akademia Pomorska w Słupsku;
dr Szymon Dąbrowski – Kierownik Katedry Pracy Socjalnej, Akademia Pomorska w Słupsku;
dr Małgorzata Obrycka – Kierownik Pracowni Metodologii Nauk o Edukacji, Akademia Pomorska w Słupsku;
dr Anna Majer – Zakład Socjologii, Filozofii i Etyki Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku;
dr Łukasz Stankiewicz – Wydział Studiów Edukacyjnych, Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku;
dr Agnieszka Małek – Zakład Kultury Polskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
dr Katarzyna Wajszczyk – Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Gdański.

KOMITET ORGANIZACYJNY:
dr Szymon Dąbrowski – Katedra Pracy Socjalnej, Akademia Pomorska w Słupsku;
dr Małgorzata Obrycka – Instytut Pedagogiki: Pracownia Metodologii Nauk o Edukacji, Akademia Pomorska w Słupsku;
dr Anna Majer – Zakład Socjologii, Filozofii i Etyki Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
mgr inż. Jerzy Obrycki – koordynator sympozjum (autor plakatu)

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress