Paradygmat transformatywny

with Brak komentarzy

„Dydaktyka sporu” jako przykład postawy transformatywnej na gruncie edukacji religijnej.

Tekst jest poświęcony krytycznej analizie modelu dydaktycznego opartego na kategorii "sporu", ze szczególnym uwzględnieniem edukacji filozoficzno-religijnej w polskiej szkole. Model ten może być interpretowany jako przykład paradygmatu transormatywnego (Klus-Stańska, 2018), który nie tylko akcentuje edukację ukierunkowaną na postawę krytyczną i autokrytyczną, ale również promuje zespolenie teorii i praktyki wiedzy szkolonej z działaniem zmierzającym do aktywizacji oraz szeroko rozumianej zmiany społecznej. Głównym pytaniem badawczym jest tu, na ile edukacja religijna w polskiej szkole, ma potencjał wykorzystania tego modelu w codziennej praktyce? Pytanie to odnosi się do trzech niezależnych przestrzeni: mianowicie programu kształcenia (treści programowych) z przedmiotu religia, przygotowania kadry dydaktycznej (nauczycieli religii), jak i kontekstu społeczno-kulturowych oczekiwań względem edukacji religijnej w polskim społeczeństwie - w wymiarze ogólnokulturowym oraz wyznaniowym (Słotwińska, 2017).

  1. Klus-Stańska D. (2018), Paradygmaty dydaktyki, myśleć teorią o praktyce. PWN.
  2. Słotwińska H. (2017), Pedagogika religii w relacji z dyscyplinami teologicznymi. KUL.

W przygotowaniu. 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress