Profil

Jestem wykładowcą, nauczycielem i tutorem. W pracy naukowej badam, opisuję i analizuję różnorodne tendencje jakościowo rozumianej edukacji. Publikuję w zakresie filozofii edukacji oraz krytycznej pedagogiki religii. Interesują mnie alternatywne modele edukacyjne, które promują powolną i pogłębioną naukę, wewnętrzną równowagę oraz szeroko rozumiany rozwój psychofizyczny. Jestem zwolennikiem poszukiwania i odnajdywania właściwego dla siebie tempa życia.

    Doświadczenie

Adiunkt, Zakład Pedagogiki Ogólnej, Instytut Pedagogiki, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2013 - obecnie.
Kierownik, Zakład Pracy Socjalnej, Instytut Pedagogiki, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2019 - 2020.
Kierownik, Katedra Pracy Socjalnej, Wydział Nauk Społecznych, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2018 - 2019.
Redaktor, "Karto-teka Gdańska", Gdańsk 2018 - obecnie.
Wiceprezes, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, Gdańsk 2017 - obecnie.
Sekretarz, "Czasopismo Pedagogiczne/The Journal of Pedagogy", Słupsk 2017 - 2019.
Koordynator i Autor projektu szkoleniowego, "Slow Edukacja" Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, Gdańsk 2016-2019.
Koordynator i Autor projektu badawczego, pt. Polska pedagogika religii - między inkluzją a ekskluzją społeczną. Projekt pracy edukacyjnej i społecznej w paradygmacie interreligijnym i interkulturowym", Zakład Pracy Socjalnej, Instytut Pedagogiki, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2019-2020.
Koordynator i Autor projektu badawczego, pt. "Slow edukacja" w naukach społecznych, Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2016 - 2018.
Koordynator i Autor projektu badawczego, pt. Agatologia w edukacji, Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2014 - 2015.
Certyfikowany Tutor, XVST/289/2019/11, Gdańsk 2019 - obecnie.
Nauczyciel Dyplomowany, V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, Gdańsk 2016 - obecnie.
Nauczyciel Dyplomowany, Gdańskie Liceum Autonomiczne, Gdańsk 2016 - 2020.
Nauczyciel Dyplomowany, IV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, Gdańsk 2004 - 2016.
Koordynator i Autor projektu profilaktyczno-społecznego, pt. Wspólna książka - wyraź swoje emocje, finansowanie ze środków Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, IV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, Gdańsk 2012-2015.
Koordynator i Autor projektu profilaktyczno-społecznego, pt. Klub Kreatywni.pl, finansowanie ze środków Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, IV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, Gdańsk 2012-2015.
Koordynator i Autor projektu społecznego, pt. Twórcze myślenie, twórcze działanie, twórcze pisanie, finansowanie ze środków Urzędu Miasta Gdańsk, IV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, Gdańsk 2013-2014.
Nauczyciel akademicki, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2012-2013.

    Wykształcenie

Uzyskanie certyfikatu Tutora, XVST/289/2019/11, Gdańsk 2019.
Uzyskanie stopnia Nauczyciela Dyplomowanego, Gdańsk 2014.
Uzyskanie stopnia Doktora Nauk Społecznych w dziedzinie Pedagogiki, specjalność pedagogika społeczna, metodologia badań społecznych, pedagogika kultury, Uniwersytet Gdański 2013.
Ukończenie studiów doktoranckich w dziedzinie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański 2008-2012,
Uzyskanie stopnia Nauczyciela Mianowanego, Gdańsk 2008,
Uzyskanie tytułu Magistra Socjologii, na Wydziale Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański 2006.
Uzyskanie tytułu Magistra Teologii, na Wydziale Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski 2005.
Uzyskanie tytułu Magistra Filozofii, na Wydziale Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański 2004.