Profil

Jestem doktorem nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, magistrem filozofii i socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, magistrem teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz certyfikowanym tutorem Collegium Wratislaviense. Aktualnie pełnię funkcję kierownika Pracowni Badań nad Kulturą i Religią Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, a także jestem adiunktem w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Sprawuję również funkcję wiceprezesa Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego w Gdańsku oraz redaktora tematycznego czasopisma naukowego „Karto-Teka Gdańska”. Prowadzę zajęcia w zakresie pedagogiki religii na kierunku religioznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim oraz jestem aktywnym tutorem w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. W pracy naukowej publikuję w obrębie filozofii edukacji, pedagogiki religii i kultury oraz badań międzykulturowych. Organizowałem lub współorganizowałem konferencje, sympozja oraz seminaria naukowe. Obecnie realizuję projekt poświęcony badaniom nad procesualną pedagogiką religii w Polsce. Prywatnie jestem mężem oraz tatą Anastazji, Mirona i Jaśminy.

    Doświadczenie

Kierownik, Pracownia Badań nad Kulturą i Religią Uniwersytet Pomorski w Słupsku, 2022 – obecnie.
Adiunkt, Zakład Pedagogiki Ogólnej, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Pomorski w Słupsk, 2013 - obecnie.
Kierownik, Zakład Pracy Socjalnej, Instytut Pedagogiki, Akademia Pomorska w Słupsku, 2019 - 2020.
Kierownik, Katedra Pracy Socjalnej, Wydział Nauk Społecznych, Akademia Pomorska w Słupsku, 2018 - 2019.
Nauczyciel akademicki, kierunek: Religioznawstwo, Uniwersytet Gdański, 2021- obecnie.
Redaktor tematyczny, "Karto-teka Gdańska", Gdańsk 2018 - obecnie.
Wiceprezes, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, Gdańsk 2017 - obecnie.
Sekretarz, "Czasopismo Pedagogiczne/The Journal of Pedagogy", Słupsk 2017 - 2019.
Właściciel, koordynator i autor projektów szkoleniowych, Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Slow Edukacja”, Gdańsk 2016-2019.
Koordynator i autor projektów badawczych, np. „Procesualna pedagogika religii- w stronę edukacji interreligijnjej i interkulturowej”, Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Nauk, Instytut Pedagogiki, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2023, i inne.
Certyfikowany Tutor, XVST/289/2019/11, Gdańsk 2019 - obecnie.
Nauczyciel dyplomowany, V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, Gdańsk 2016 - obecnie.
Nauczyciel dyplomowany, Gdańskie Liceum Autonomiczne, Gdańsk 2016 - 2020.
Nauczyciel dyplomowany, IV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, Gdańsk 2004 - 2016.
Koordynator i autor projektu profilaktyczno-społecznego, pt. Wspólna książka - wyraź swoje emocje, finansowanie ze środków Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, IV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, Gdańsk 2012-2015.
Koordynator i autor projektu profilaktyczno-społecznego, pt. Klub Kreatywni.pl, finansowanie ze środków Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, IV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, Gdańsk 2012-2015.
Koordynator i autor projektu społecznego, pt. Twórcze myślenie, twórcze działanie, twórcze pisanie, finansowanie ze środków Urzędu Miasta Gdańsk, IV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, Gdańsk 2013-2014.
Nauczyciel akademicki, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2012-2013.

    Wykształcenie

Uzyskanie certyfikatu Tutora, XVST/289/2019/11, Gdańsk 2019.
Uzyskanie stopnia Nauczyciela dyplomowanego, Gdańsk 2014.
Uzyskanie stopnia Doktora Nauk Społecznych w dziedzinie Pedagogiki, specjalność pedagogika społeczna, metodologia badań społecznych, pedagogika kultury, Uniwersytet Gdański 2013.
Ukończenie studiów doktoranckich w dziedzinie pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański 2008-2012,
Uzyskanie stopnia Nauczyciela mianowanego, Gdańsk 2008,
Uzyskanie tytułu Magistra socjologii, na Wydziale Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański 2006.
Uzyskanie tytułu Magistra teologii, na Wydziale Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski 2005.
Uzyskanie tytułu Magistra filozofii, na Wydziale Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański 2004.