Pedagogiki religii vs religioznawstwo

with Brak komentarzy

Pedagogika religii jako subdyscyplina nauk o edukacji – między inkluzją a ekskluzją w badaniach edukacyjnych. 

Niniejsze rozważania są próbą zwrócenia uwagi na problematykę statusu religioznawstwa w odniesieniu do współczesnego naukowego konstytuowania horyzontu poznawczego pedagogiki religii. Biorąc pod uwagę przede wszystkim kontekst pedagogiczny, teza, którą poddano analizie, dotyczy utraty racji bytu tradycyjnie, wyłącznie konfesyjnie ufundowanej pedagogiki religii.

Zob. M. Obrycka, S. Dąbrowski, Między inkluzją a ekskluzją społeczną w badaniach edukacyjnych, Karto-Teka Gdańska, 1(2)/ (2018). 
Dostęp online: karto-teka.ptft.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress