Jestem autorem następujących projektów edukacyjnych:

2023

Współautorstwo i koordynacja projektu wydawniczego, pt. „Edukacja wobec (nie)oczywistych wyzwań współczesności”, Karto-Teka Gdańska", Gdańsk 2(13)/2023, finansowanie PTFT, Miasto Gdańsk, Uniwersytet Pomorski w Słupsku.

Autorstwo i realizacja projektu badawczo-rozwojowego 2023, pt. Procesualna pedagogika religii- w stronę edukacji interreligijnjej i interkulturowej, finansowanie ze środków Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku.

Koordynacja projektu naukowego 2023, pt. "Europa i jej wartości”, finansowanie PTFT oraz Miasto Gdańsk.

2022

Współautorstwo i koordynacja projektu naukowego, pt. "Edukacja wobec (nie)oczywistych wyzwań współczesności” finansowanie PTFT oraz Miasto Gdańsk, PTFT 2022.

Koordynacja projektu naukowo-dydaktycznego 2020-2022, “WAVE – Workshops, Awareness, Values, Engagement”- TILLT (Sweden); Association of Drama Practitioners STOP-KLATKA (Poland); Il Teatro Prova Società Cooperativa Sociale (Italy). Pomeranian University in Słupsk- scientific coordination (Poland). Konferencja, Gdańsk 2022: https://stop-klatka.org.pl/stowarzyszenie/

Autorstwo i realizacja projektu badawczo-rozwojowego 2022, Pedagogika międzykulturowa w Polsce - między inkluzją a ekskluzją społeczną. Projekt pracy edukacyjnej i społecznej w paradygmacie interkluturowym i interreligijnym, finansowanie ze środków Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Kierownik i autor grantu Narodowego Centrum Nauki OPUS-23, pt. Polska pedagogika religii. Od ekskluzji do inkluzji społeczno-kulturowej, (projekt odrzucony na drugim etapie opinii eksperckiej).

Autorstwo i realizacja projektu naukowo-dydaktycznego 2022, pt. Pracownia badań nad kulturą i religią, Instytut Pedagogiki, Akademia Pomorska w Słupsku.

Współautorstwo i koordynacja projektu wydawniczego, pt. "Spór o kształt chrześcijaństwa w Polsce" w ramach działania czasopisma naukowego "Karto-Teka Gdańska", Gdańsk 1(10)/2022, finansowanie PTFT oraz APSL.

Kontynuacja projektu Tutoring edukacyjny w V Liceum Ogólnokształcącym.

2021

Współautorstwo i koordynacja projektu naukowego, pt. "Spór o kształt chrześcijaństwa w Polsce" w ramach działania Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego, Gdańsk 2021, finansowanie z Urzędu

Realizacja projektu badawczego 2020-2022, “WAVE – Workshops, Awareness, Values, Engagement” - TILLT (Sweden); Association of Drama Practitioners STOP-KLATKA (Poland); Il Teatro Prova Società Cooperativa Sociale (Italy). Pomeranian University in Słupsk- scientific coordination (Poland).

Autorstwo i realizacja projektu badawczo-rozwojowego w 2020-2021, Polska pedagogika religii – między inkluzją a ekskluzją społeczną. Projekt pracy edukacyjnej i społecznej w paradygmacie interreligijnym i interkluturowym, finansowanie ze środków Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Kontynuacja projektu Tutoring edukacyjny w V Liceum Ogólnokształcącym.

2020

Realizacja projektu badawczego 2020-2022, “WAVE – Workshops, Awareness, Values, Engagement” - TILLT (Sweden); Association of Drama Practitioners STOP-KLATKA (Poland); Il Teatro Prova Società Cooperativa Sociale (Italy). Pomeranian University in Słupsk- scientific coordination (Poland).

Autorstwo i realizacja projektu badawczo-rozwojowego w 2020-2021, Polska pedagogika religii – między inkluzją a ekskluzją społeczną. Projekt pracy edukacyjnej i społecznej w paradygmacie interreligijnym i interkluturowym, finansowanie ze środków Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Autorstwo i realizacja projektu Tutoring edukacyjny w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku oraz w Gdańskim Liceum Autonomicznym.

2019

Autorstwo i realizacja projektu badawczo-rozwojowego w 2019-2021, Polska pedagogika religii – między inkluzją a ekskluzją społeczną. Projekt pracy edukacyjnej i społecznej w paradygmacie interreligijnym i interkluturowym, finansowanie ze środków Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Autorstwo i realizacja projektu Tutoring filozoficzny w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku oraz w Gdańskim Liceum Autonomicznym.

2018

Współautorstwo i koordynacja projektu wydawniczego, pt. "Między inkluzją a ekskluzją społeczną w badaniach edukacyjnych" w ramach czasopisma naukowego "Karto-Teka Gdańska", Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologicznego, Gdańsk 2018.

Realizacja projektu profilaktyczno-społecznego, pt. "Nic o o nas , bez nas" przy współpracy ze Stowarzyszeniem Praktyków Dramy „STOP-KLATKA”, finansowanie ze środków Urzędu Miasta Gdańska, Gdańsk 2018.

2017

Współautorstwo i koordynacja projektu naukowego, pt. "Edukacja - Wartości - Kontrowersje" w ramach działania Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego, Gdańsk 2017.

Aplikacja produktu w dziedzinie nauk społecznych, pt. "Agatologia w pracy pedagogicznej i społecznej" w działalności statutowej Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego, Gdańsk 2017.

2016

Autorstwo i koordynacja projektu szkoleniowego od 2016 roku, pt. "Slow Edukacja" Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku.

Autorstwo i realizacja projektu badawczo-rozwojowego w 2016-2019 roku, pt. Slow edukacja - realną alternatywą w pracy pedagogicznej i społecznej, finansowanie ze środków Akademii Pomorskiej w Słupsku.

2015

Autorstwo i realizacja projektu badawczo-rozwojowego w 2013-2015 roku, pt. Agatologia w pracy pedagogicznej i społecznej – pytanie o rozumienie dobra w przestrzeni indywidualnej, grupowej i społecznej, finansowanie ze środków Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Realizacja projektu badawczo-rozwojowym w 2015 roku, pt. Personalistyczne konteksty pracy socjalnej, pod red. prof. Ryszarda Kozłowskiego, finansowanie ze środków Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Autorstwo i realizacja projektu profilaktyczno-społecznego w roku 2013-2015, pt. Wspólna książka - wyraź swoje emocje, finansowanie ze środków Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Autorstwo i realizacja projektu profilaktyczno-społecznego w roku 2013-2015, pt. Klub Kreatywni.pl w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, finansowanie ze środków Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

2014

Autorstwo i realizacja projektu profilaktyczno-społecznego w roku 2013-2014, pt. Twórcze myślenie, twórcze działanie, twórcze pisanie, finansowanie ze środków Urzędu Miasta Gdańsk.

Autorstwo i realizacja projektu innowacji pedagogiczno-edukacyjnej w roku 2012-2014, pt. Edukacja filozoficzna w IV Liceum Ogólnokształcącym, finansowanie ze środków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku.

Autorstwo i realizacja projektu społecznego w roku 2014, pt. 4LO dla Ukrainy, finansowanie ze środków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku.

2013

Autorstwo projektu badawczo-rozwojowego w 2013 roku, pt. Projekt działania pracowni pedagogiki religii na Uniwersytecie Gdańskim, finansowanie ze środków Uniwersytetu Gdańskiego.

Autorstwo i realizacja projektu kulturalno-artystycznego w roku 2012-2013, pt. Sztuka w szkole, we współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2, finansowanie ze środków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku.

Autorstwo i realizacja projektu profilaktyczno-społecznego w roku 2011-2013, pt. Wolontariat 4LO, finansowanie ze środków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku.

2012

Autorstwo i realizacja projektu profilaktyczno-multimedialnego w roku 2012, pt. Kryminalne Zagadki z Nowego Portu, finansowane ze środków Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.