Konstruktywizm i transformatywność

with Brak komentarzy

Jest to projekt (cykl publikacji) skoncentrowany na badaniu relacji między modelem dydaktyki konstruktywistycznej i transorformatywnej na gruncie polskiej edukacji, szczególnie uwzględniając kontekst przekazu treści aksjologicznych. Oba modele akcentują nie tylko działania ukierunkowane na postawę krytyczną i autokrytyczną, ale również promują zespolenie teorii i praktyki wiedzy szkolonej z działaniem zmierzającym do aktywizacji indywidualnej oraz szeroko rozumianej zmiany społecznej. Głównym pytaniem badawczym jest tu, na ile polska edukacja w obecnym stanie ma potencjał wykorzystania tych modeli w codziennej praktyce? Pytanie to odnosi się do trzech niezależnych kwestii: mianowicie do programu kształcenia (treści programowych), przygotowania dydaktycznego i merytorycznego kadry nauczycielskiej, jak i kontekstu społeczno-kulturowych oczekiwań względem współczesnej szkoły w polskim społeczeństwie.  Projekt będzie obejmował cykl publikacji dotyczących edukacji filozoficznej i etycznej, religijnej oraz form i narzędzi pracy tutorskiej.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress