Czego dotyczy praca tutorska?

Prezentowana tu wizja tutoringu opiera się na dwóch zasadniczych elementach.

Pierwszym jest tutoring edukacyjny (naukowy), którego najważniejszym zadaniem jest wzajemne podnoszenie jakości oraz świadomości wiedzy studenta (ucznia) i nauczyciela. To dzielenie się pasją, która ma potencjał wywoływania zmiany. W tej przestrzeni korzystam z metodyki dydaktyk konstruktywistycznych i transformatywnych.
Zob. http://szymondabrowski.com/

Drugim filarem mojej pracy jest tutoring rozwojowy, rozumiany tu jako szerokie wsparcie na drodze do autonomii oraz niezależności ucznia i nauczyciela. To motywowanie do działania, praca nad wolnością i odpowiedzialnością, ale przede wszystkim to odkrywanie nadziei i wiary w samego siebie. W tej przestrzeni drogowskazami pracy pedagogicznej, są przede wszystkim teoria uważności, obecności i wolności, które komplementarnie skupiają się w modelu edukacji powolnościowej.
Zob. http://szymondabrowski.com/

 

Jakie problemy rozwiązuje tutoring

Z jednej strony, są to wszelkie sprawy związane z pomocą w rozwoju naukowym i edukacyjnym:
- indywidualna praca nad projektem naukowym (granty, stypendia, konkursy)
- pisanie artykułu naukowego,
- pierwsze wystąpienie na konferencji naukowej,

ale również:

- wybór przedmiotów maturalnych,
- wybór olimpiad przedmiotowych,
- wybór kursów i szkoleń,
- wyboru studiów i ścieżki kariery zawodowej.

Z drugiej jednak strony, tutoring pomaga w pracy:
- z trudnościami w nauce i organizacji pracy,
- umożliwia odkrywanie mocnych stron i zasobów,
- pomaga w wyborze ścieżki rozwoju,
- koordynuje planowanie i realizację ważnych celów życiowych,
- i wiele innych.
Zob. http://szymondabrowski.com/


Czym jest Tutoring?

Tutoring to zindywidualizowana praca nauczyciela i studenta (ucznia), której celem jest wzajemny rozwój obu stron procesu edukacyjnego. To rozumienie uczenia się jako formy dialogicznego uczestnictwa w procesie samodoskonalenia, samokształcenia i samorealizacji. To wspieranie, motywowanie oraz odnajdowanie najlepszej drogi rozwoju.
Zob. http://szymondabrowski.com/


Kogo zapraszam do współpracy:

Do współpracy zapraszam zarówno młodych naukowców i studentów, jak rownież uczniów szkół średnich, dla których klasyczna edukacja wydaje się być niewystarczająca, przez co poszukują i planują własną, indywidualną ścieżkę rozwoju naukowego (edukacyjnego), ale także rozwoju osobistego.

 

 

Oferta współpracy 

 

Poniżej posty dotyczące tutoringu

 

Tutoring 2024

with Brak komentarzy

Poniżej znajdziesz ofertę współpracy „jeden na jeden”. Potrzebujesz spersonalizowanych rozwiązań edukacyjnych dostosowanych tylko do Twoich potrzeb. Mam szeroką ofertę możliwej pracy: znajdziesz tu trzy opcje konsultacji indywidualnych. Sprawdź i napisz do mnie. Zapraszam.

Tutoring 2023

with Brak komentarzy

Poniżej znajdziesz ofertę współpracy „jeden na jeden”. Potrzebujesz spersonalizowanych rozwiązań edukacyjnych dostosowanych tylko do Twoich potrzeb. Mam szeroką ofertę możliwej pracy: znajdziesz tu trzy opcje konsultacji indywidualnych. Sprawdź i napisz do mnie. Zapraszam.

Tutoring szkolny

with Brak komentarzy

Prezentacja w ramach konferencji naukowej APSL dotyczyła: Założeń teoretycznych tutoringu szkolnego; Strategii, metod i narzędzi tutoringu szkolnego; Tutoringu jako elementu edukacji holistycznej; Tutoringu jako strategii indywidualizacji i personalizacji edukacji XXI wieku.

Mentoring 2022

with Brak komentarzy

Poniżej znajduje się oferta pracy mentorskiej na rok 2022. To spersonalizowane narzędzia edukacyjne dostosowane do Twoich zasobów i potrzeb. Posiadam szeroką ofertę możliwej pracy: poniżej znajdziesz szczegółowy opis pracy, narzędzi i wsparcia mentorskiego. Jeśli masz jeszcze pytania napisz do mnie.

Tutoring 2022

with Brak komentarzy

Znajdziesz tu ofertę współpracy na rok 2022. To spersonalizowane rozwiązania edukacyjne dostosowane do Twoich zasobów i potrzeb. Posiadam szeroką ofertę możliwej pracy: poniżej znajdziesz szczegółowy opis pracy i procesu tutorskiego. Jeśli masz jeszcze pytania napisz do mnie. Do zobaczenia.

Konsultacje 2022

with Brak komentarzy

Cześć. Poniżej znajdziesz ofertę współpracy „jeden na jeden”. Potrzebujesz spersonalizowanych rozwiązań edukacyjnych dostosowanych tylko do Twoich potrzeb. Mam szeroką ofertę możliwej pracy: znajdziesz tu trzy opcje konsultacji indywidualnych. Sprawdź i napisz do mnie. Zapraszam.

Tutoring oferta

with Brak komentarzy

Cześć. Jeśli jesteś zainteresowany/a współpracą „jeden na jeden”; potrzebujesz spersonalizowanych rozwiązań edukacyjnych dostosowanych tylko do Twoich potrzeb. Mam trzy propozycje współpracy: konsultacje indywidualne; program tutorski, program mentorski. Zapraszam.

Tutoring#12

with Brak komentarzy

Oferta tutoringu edukacyjnego na rok 2021/22: to strategia i plan działania na nowy rok akademicki i szkolny; to uczenie się do wyzwań jutra; to przygoda w uczeniu się; to uczenie się samego siebie; to nauka jak być „tu i teraz”; to wolność procesu uczenia się; to radość z edukacji; to świadomość własnego rozwoju…

Tutoring#11

with Brak komentarzy

Narzędzia tutorskie to: dialog motywujący, analiza SWOT, działania SMART, nawyki SLOW; pytania otwierające, motywujące, refleksyjne, z morałem; dialog motywujący do refleksji i zmiany; planowania i działania; konsekwencja i starania; analiza mocnych i słabych stron; praca na zasobach.

Tutoring w edukacji wczesnoszkolnej

with Brak komentarzy

Tutoring w edukacji wczesnoszkolnej: Historia pojęcia i praktyki; Założenia teoretyczne: od psychologii pozytywnej do pedagogiki krytycznej; Założenia dydaktyczne: konstruktywizm i transformatywność; Analogia do „Filozofii dla dzieci”; Myślenie krytyczne w edukacji, Projekty w praktyce, Zob. dalej.

1 2 3 4 5

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress