Poniżej znajduje się lista moich działań w Szkolnictwie:

Najbardziej aktualne inicjatywy w szkolnictwie, zob. TUTAJ


2021

Byłem autorem i realizatorem edukacji filozoficzno-etycznej w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku.

Byłem autorem i realizatorem projektu tutoringu edukacyjnego w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku.

Byłem opiekunem naukowym Olimpiady Filozoficznej w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku (Laureatka Olimpiady Filozoficznej 2021, uczennica V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku).

Realizuję projekt badawczy 2020-2022, “WAVE – Workshops, Awareness, Values, Engagement” - TILLT (Sweden); Association of Drama Practitioners STOP-KLATKA (Poland); Il Teatro Prova Società Cooperativa Sociale (Italy). Pomeranian University in Słupsk- scientific coordination (Poland).

2020

Byłem autorem i realizatorem edukacji filozoficzno-etycznej w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku oraz w Gdańskim Liceum Autonomicznym.

Byłem autorem i realizatorem projektu tutoringu edukacyjnego w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku oraz w Gdańskim Liceum Autonomicznym.

Byłem opiekunem naukowym Olimpiady Filozoficznej w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku oraz w Gdańskim Liceum Autonomicznym (Finalista Olimpiady Filozoficznej 2020, uczeń V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku).

Realizuję projekt badawczy 2020-2022, “WAVE – Workshops, Awareness, Values, Engagement” - TILLT (Sweden); Association of Drama Practitioners STOP-KLATKA (Poland); Il Teatro Prova Società Cooperativa Sociale (Italy). Pomeranian University in Słupsk- scientific coordination (Poland).

2019

Byłem autorem i realizatorem edukacji filozoficzno-etycznej w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku oraz w Gdańskim Liceum Autonomicznym.

Byłem autorem i realizatorem projektu tutoringu filozoficznego w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku oraz w Gdańskim Liceum Autonomicznym.

Byłem opiekunem naukowym Olimpiady Filozoficznej w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku oraz w Gdańskim Liceum Autonomicznym (Finalistka Olimpiady Filozoficznej 2019, uczennica Gdańskiego Liceum Autonomicznego).

2018

Realizacja projektu profilaktyczno-społecznego, pt. "Nic o o nas , bez nas" przy współpracy ze Stowarzyszeniem Praktyków Dramy „STOP-KLATKA”, finansowanie ze środków Urzędu Miasta Gdańska, Gdańsk 2018.  

Byłem autorem i realizatorem edukacji filozoficzno-etycznej w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. 

Byłem autorem i realizatorem edukacji filozoficznej w Gdańskim Liceum Autonomicznym.

Byłem autorem i koordynatorem projektu szkoleniowego, pt. "Slow Edukacja" Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku.

2017

Byłem autorem i realizatorem edukacji filozoficzno-etycznej w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. 

Byłem autorem i realizatorem edukacji filozoficznej w Gdańskim Liceum Autonomicznym.

Byłem autorem i koordynatorem projektu szkoleniowego, pt. "Slow Edukacja" Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku.

2016

Byłem autorem i realizatorem edukacji filozoficzno-etycznej w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. 

Byłem autorem i realizatorem edukacji filozoficznej w Gdańskim Liceum Autonomicznym.

Byłem autorem i koordynatorem projektu szkoleniowego, pt. "Slow Edukacja" Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku.

2015

Byłem autorem i realizatorem projektu innowacji pedagogiczno-edukacyjnej w latach 2013-2015, pt. EDUKACJA FILOZOFICZNA W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM, finansowanie ze środków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku.

Byłem autorem i realizatorem projektu profilaktyczno-społecznego w latach 2013-2015, pt. Wspólna książka - wyraź swoje emocje, finansowanie ze środków Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Brałem aktywny udział na Konferencji, Kreogeneracja 2015, Wręczenie nagrody Kreatywny Nauczyciel 2015, Gdańsk 2015.

Byłem autorem i realizatorem projektu profilaktyczno-społecznego w latach 2013-2015, pt. Klub Kreatywni.pl w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, finansowanie ze środków Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. 

Pełniłem funkcję Wychowawcy klasy w IV Liceum Ogólnokształcącym, Gdańsk 2014-2015.

2014

Zorganizowałem i koordynowałem Koło filozoficzne w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku uczestniczące w wykładach Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego, Gdańsk 2013-2014.

Zdobyłem nagrodę na Konferencji, Kreogeneracja 2014 - Podróż Q Przyszłości, KREATYWNY NAUCZYCIEL 2014, Gdańsk 2014.

Brałem aktywny udział na Konferencji, Kreogeneracja 2014 - Podróż Q Przyszłości, pt. Kreatywny Nauczyciel- Panel ekspercki, Gdańsk 2014.

Redagowałem i wydałem książkę z uczniami IV Liceum Ogólnokształcącego w ramach projektu profilaktyczno-społecznego w roku 2014, pt. TYGODNIK SUBIEKTYWNY IV LO oraz ESEJE FILOZOFICZNE Z IV LO, finansowanie ze środków Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Uzyskałem STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, Gdańsk 2014. 

Prowadziłem i koordynowałem Dzień Otwarty w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, prezentacja filmu promującego szkołę, pt. Kryminalne Zagadki Nowego Portu, Gdańsk 2014.

Byłem autorem i realizatorem projektu profilaktyczno-społecznego w roku 2013-2014, pt. Twórcze myślenie, twórcze działanie, twórcze pisanie, finansowanie  ze środków Urzędu Miasta Gdańsk.

Prowadziłem i koordynowałem Olimpiadę filozoficzną w IV Liceum Ogólnokształcących, etap wojewódzki, miejski i szkolny, Gdańsk 2012-2014.

2013

Brałem udział w szkoleniu metodycznym w Centrum Edukacji Nauczycieli, pt. Portale społeczności w katechezie, Gdańsk 2013.

Przygotowywałem i prowadziłem warsztaty integracyjne dla klas pierwszych przy IV Liceum Ogólnokształcącym, Przywidz 2013.

Przygotowywałem i koordynowałem Rekolekcje Wielkopostne w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Nowym Porcie, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, Gdańsk 2013-2014.

Brałem udział w szkoleniu metodycznym w Centrum Edukacji Nauczycieli, pt. Edukacja sakramentalna a edukacja szkolna, Gdańsk 2013.

Byłem autorem i realizatorem projektu społecznego, pt. 4LO DLA UKRAINY, finansowanie ze środków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku, Gdańsk 2013.

Pełniłem funkcję Przewodniczącego Zespołu ds. ewaluacji zewnętrznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, wykonanie raportów, analiz badań, Gdańsk 2011-2013.

Byłem autorem i realizatorem projektu kulturalno-artystycznego w roku 2012-2013, pt. Sztuka w szkole, we współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2, finansowanie ze środków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku.

Przygotowywałem szkolenie Rady Pedagogicznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, pt. Tradycje świąteczne w edukacji, Gdańsk 2013.

Koordynowałem i opiekowałem się uczniami w czasie cyklu warsztatów i wystaw w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2, Gdańsk 2013.

2012

Brałem udział w szkoleniu metodycznym, Archidiecezjalnym dot. Zadań katechety w Nowej ewangelizacji, Kuria Archidiecezji Gdańskiej, Gdańsk 2012.

Brałem aktywny udział w II Konferencji Dydaktyczno-Metodycznej, Jak uczyć by nauczyć? O odważnym nauczaniu filozofii i etyki na wszystkich etapach kształcenia, pt. Inkontrologia pedagogiczna jako poszukiwanie nowej metody edukacyjnej, Warszawa 2012.

Byłem autorem i realizatorem projektu profilaktyczno-multimedialnego w roku 2012, pt. KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO PORTU, finansowane ze środków Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Brałem udział w szkoleniu metodycznym, Archidiecezjalnym dot. Wyzwania współczesności a misja katechety, Kuria Archidiecezji Gdańskiej. Gdańsk 2012.

Inicjowałem zbiórkę funduszy i rzeczy materialnych na rzecz Domu Samotnej Matki w Gdańsku - Matemblewie. Gdańsk 2012.

Inicjowałem zbiórkę i akcję świąteczną w ramach Wolontariatu IV LO - wsparcie dla najbardziej potrzebujących rodzin w dzielnicy Nowy Port. Gdańsk 2012.

Pełniłem funkcję Wychowawcy klasy w IV Liceum Ogólnokształcącym, Gdańsk 2010-2012.

Zorganizowałem i koordynowałem Koło filozoficzne w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku uczestniczącego w wykładach Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego, Gdańsk 2011-2012.

Byłem autorem i realizatorem projektu profilaktyczno-społecznego w roku 2010-2012, pt. Wolontariat 4LO, finansowanie ze środków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku.

Nawiązałem stałą współpracę między Centrum Sztuki Współczesnej, Łaźnia 2 i IV Liceum Ogólnokształcącym, zorganizowanie cyklu warsztatów i wystaw. Gdańsk 2012.

Prowadziłem cykl warsztatów pedagogicznych dla klas IV Liceum Ogólnokształcącego, pt. Rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych, Gdańsk 2010-2012.

Brałem udział w szkoleniu metodycznym, Archidiecezjalnym dot. Organizacja roku liturgicznego, Kuria Archidiecezji Gdańskiej. Gdańsk 2012.

Prowadziłem i koordynowałem Olimpiadę filozoficzną w IV Liceum Ogólnokształcących, etap wojewódzki, miejski i szkolny, Gdańsk 2010-2012.

Nawiązałem stałą współpracę między Zakonem Dominikanów w Gdańsku i IV Liceum Ogólnokształcącym, zorganizowanie cyklu wykładów z filozofii i teologii. Gdańsk 2010-2012.

Koordynowałem i prowadziłem warsztaty integracyjne dla klas pierwszych przy IV Liceum Ogólnokształcącym, Przywidz 2010-2012.

 

Poniżej posty dotyczące szkoły

 

Nowy cykl PTFT

with Brak komentarzy

W październiku 2022 rozpoczynamy cykl jesienny PTFT, będzie on zatytułowany: „Edukacja wobec (nie)oczywistych wyzwań współczesności”. Oto zaproszeni Goście: dr Małgorzata Obrycka; dr Maksymilian Chutorański; dr Monika Humeniuk; prof. Lech Witkowski; dr Szymon Dąbrowski.

Karto-Teka 10/2022

with Brak komentarzy

Trwają prace nad kolejnym nr czasopisma „Karto-Teka Gdańska” na rok 2022. Jest to numer poświęcony kwestii sporu o kształt chrześcijaństwa w Polsce. Głosy w dyskusji zabrali teologowie, filozofowie, jak również pedagodzy zajmujący się powyższą problematyką.

Spis treści

with Brak komentarzy

Spis treści obejmuje: wprowadzenie do książki, prezentację trzech faz sporu Józef Tischnera z przedstawicielami polskiego tomizmu, oraz rozdział finalny, współczesną analizę powyższego sporu na gruncie problematyki pedagogicznoreligijnej z uwzględnieniem tendencji obecnych w pedagogice krytycznej…

Recenzja 2

with Brak komentarzy

Nowym ujęciem problemu jest zatem sam pomysł powrotu do tekstów Tischnera i innych intelektualistów sprzed kilkudziesięciu lat i wykorzystania ich do naświetlenie jednego z kluczowych zagadnień dzisiejszej edukacji religijnej, a także zorientowanie namysłu nad tą edukacją…

Recenzja 1

with Brak komentarzy

Autor stawia pytanie o implikacje sporu między Tischnerem a tomistami w dziedzinie pedagogiki religii. W gruncie rzeczy jednak lokuje swoje stanowisko po stronie Tischnera i pyta o konsekwencje zbudowania koncepcji edukacji religijnej na fundamencie przyjmowanych przez Tischnera…

Nowa książka

with Brak komentarzy

Przedmiotem niniejszej książki jest spór Józefa Tischnera z przedstawicielami polskiego tomizmu oraz możliwość jego aplikacji na grunt badań pedagogicznoreligijnych, a szczególnie próba odpowiedzi na wyzwania, jakie stoją dziś przed szkolną edukacją religijną w społeczeństwie polskim.

Mentoring 2022

with Brak komentarzy

Poniżej znajduje się oferta pracy mentorskiej na rok 2022. To spersonalizowane narzędzia edukacyjne dostosowane do Twoich zasobów i potrzeb. Posiadam szeroką ofertę możliwej pracy: poniżej znajdziesz szczegółowy opis pracy, narzędzi i wsparcia mentorskiego. Jeśli masz jeszcze pytania napisz do mnie.

Tutoring 2022

with Brak komentarzy

Znajdziesz tu ofertę współpracy na rok 2022. To spersonalizowane rozwiązania edukacyjne dostosowane do Twoich zasobów i potrzeb. Posiadam szeroką ofertę możliwej pracy: poniżej znajdziesz szczegółowy opis pracy i procesu tutorskiego. Jeśli masz jeszcze pytania napisz do mnie. Do zobaczenia.

Konsultacje 2022

with Brak komentarzy

Cześć. Poniżej znajdziesz ofertę współpracy „jeden na jeden”. Potrzebujesz spersonalizowanych rozwiązań edukacyjnych dostosowanych tylko do Twoich potrzeb. Mam szeroką ofertę możliwej pracy: znajdziesz tu trzy opcje konsultacji indywidualnych. Sprawdź i napisz do mnie. Zapraszam.

Zakończenie cyklu PTFT 2021

with Brak komentarzy

Poniżej znajduje się relacja z całego cyklu PTFT pt. Spór o kształt chrześcijaństwa w Polsce. Obok fotorelacji znajdują się aktywne linki z dostępem do wykładów i spotkań w formie online. Zapraszam do odsłuchania i komentowania. Już dziś zachęcam do śledzenia kolejnych spotkań.

1 2 3 4

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress