Poniżej znajduje się lista moich działań w szkolnictwie:

2023

Byłem autorem i realizatorem edukacji filozoficzno-etycznej w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku.

Byłem autorem i realizatorem programu tutoringu edukacyjnego w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku.

Byłem opiekunem naukowym Olimpiady filozoficznej w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku (Laureat oraz Finalistka Olimpiady Filozoficznej 2022, uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku).

2022

Byłem autorem i realizatorem edukacji filozoficzno-etycznej w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku.

Byłem autorem i realizatorem projektu tutoringu edukacyjnego w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku.

Byłem opiekunem naukowym Olimpiady filozoficznej w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku (Laureatka oraz Finalista Olimpiady Filozoficznej 2022, uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku).

Koordynacja projektu naukowo-dydaktycznego 2020-2022, “WAVE – Workshops, Awareness, Values, Engagement”- TILLT (Sweden); Association of Drama Practitioners STOP-KLATKA (Poland); Il Teatro Prova Società Cooperativa Sociale (Italy). Pomeranian University in Słupsk- scientific coordination (Poland). Konferencja, Gdańsk 2022: https://stop-klatka.org.pl/stowarzyszenie/

2021

Byłem autorem i realizatorem edukacji filozoficzno-etycznej w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku.

Byłem autorem i realizatorem projektu tutoringu edukacyjnego w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku.

Byłem opiekunem naukowym Olimpiady filozoficznej w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku (Laureatka Olimpiady Filozoficznej 2021, uczennica V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku).

Realizuję projekt badawczy 2020-2022, “WAVE – Workshops, Awareness, Values, Engagement” - TILLT (Sweden); Association of Drama Practitioners STOP-KLATKA (Poland); Il Teatro Prova Società Cooperativa Sociale (Italy). Pomeranian University in Słupsk- scientific coordination (Poland).

2020

Byłem autorem i realizatorem edukacji filozoficzno-etycznej w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku oraz w Gdańskim Liceum Autonomicznym.

Byłem autorem i realizatorem projektu tutoringu edukacyjnego w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku oraz w Gdańskim Liceum Autonomicznym.

Byłem opiekunem naukowym Olimpiady filozoficznej w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku oraz w Gdańskim Liceum Autonomicznym (Finalista Olimpiady Filozoficznej 2020, uczeń V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku).

Realizuję projekt badawczy 2020-2022, “WAVE – Workshops, Awareness, Values, Engagement” - TILLT (Sweden); Association of Drama Practitioners STOP-KLATKA (Poland); Il Teatro Prova Società Cooperativa Sociale (Italy). Pomeranian University in Słupsk- scientific coordination (Poland).

2019

Byłem autorem i realizatorem edukacji filozoficzno-etycznej w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku oraz w Gdańskim Liceum Autonomicznym.

Byłem autorem i realizatorem projektu tutoringu filozoficznego w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku oraz w Gdańskim Liceum Autonomicznym.

Byłem opiekunem naukowym Olimpiady filozoficznej w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku oraz w Gdańskim Liceum Autonomicznym (Finalistka Olimpiady Filozoficznej 2019, uczennica Gdańskiego Liceum Autonomicznego).

2018

Realizacja projektu profilaktyczno-społecznego, pt. "Nic o o nas , bez nas" przy współpracy ze Stowarzyszeniem Praktyków Dramy „STOP-KLATKA”, finansowanie ze środków Urzędu Miasta Gdańska, Gdańsk 2018.  

Byłem autorem i realizatorem edukacji filozoficzno-etycznej w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. 

Byłem autorem i realizatorem edukacji filozoficznej w Gdańskim Liceum Autonomicznym.

Byłem autorem i koordynatorem projektu szkoleniowego, pt. "Slow Edukacja" Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku.

2017

Byłem autorem i realizatorem edukacji filozoficzno-etycznej w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. 

Byłem autorem i realizatorem edukacji filozoficznej w Gdańskim Liceum Autonomicznym.

Byłem autorem i koordynatorem projektu szkoleniowego, pt. "Slow Edukacja" Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku.

2016

Byłem autorem i realizatorem edukacji filozoficzno-etycznej w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. 

Byłem autorem i realizatorem edukacji filozoficznej w Gdańskim Liceum Autonomicznym.

Byłem autorem i koordynatorem projektu szkoleniowego, pt. "Slow Edukacja" Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku.

2015

Byłem autorem i realizatorem projektu innowacji pedagogiczno-edukacyjnej w latach 2013-2015, pt. EDUKACJA FILOZOFICZNA W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM, finansowanie ze środków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku.

Byłem autorem i realizatorem projektu profilaktyczno-społecznego w latach 2013-2015, pt. Wspólna książka - wyraź swoje emocje, finansowanie ze środków Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Brałem aktywny udział na Konferencji, Kreogeneracja 2015, Wręczenie nagrody Kreatywny Nauczyciel 2015, Gdańsk 2015.

Byłem autorem i realizatorem projektu profilaktyczno-społecznego w latach 2013-2015, pt. Klub Kreatywni.pl w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, finansowanie ze środków Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. 

Pełniłem funkcję Wychowawcy klasy w IV Liceum Ogólnokształcącym, Gdańsk 2014-2015.

2014

Zorganizowałem i koordynowałem Koło filozoficzne w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku uczestniczące w wykładach Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego, Gdańsk 2013-2014.

Zdobyłem nagrodę na Konferencji, Kreogeneracja 2014 - Podróż Q Przyszłości, KREATYWNY NAUCZYCIEL 2014, Gdańsk 2014.

Brałem aktywny udział na Konferencji, Kreogeneracja 2014 - Podróż Q Przyszłości, pt. Kreatywny Nauczyciel- Panel ekspercki, Gdańsk 2014.

Redagowałem i wydałem książkę z uczniami IV Liceum Ogólnokształcącego w ramach projektu profilaktyczno-społecznego w roku 2014, pt. TYGODNIK SUBIEKTYWNY IV LO oraz ESEJE FILOZOFICZNE Z IV LO, finansowanie ze środków Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Uzyskałem STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, Gdańsk 2014. 

Prowadziłem i koordynowałem Dzień Otwarty w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, prezentacja filmu promującego szkołę, pt. Kryminalne Zagadki Nowego Portu, Gdańsk 2014.

Byłem autorem i realizatorem projektu profilaktyczno-społecznego w roku 2013-2014, pt. Twórcze myślenie, twórcze działanie, twórcze pisanie, finansowanie  ze środków Urzędu Miasta Gdańsk.

Prowadziłem i koordynowałem Olimpiadę filozoficzną w IV Liceum Ogólnokształcących, etap wojewódzki, miejski i szkolny, Gdańsk 2012-2014.

2013

Brałem udział w szkoleniu metodycznym w Centrum Edukacji Nauczycieli, pt. Portale społeczności w katechezie, Gdańsk 2013.

Przygotowywałem i prowadziłem warsztaty integracyjne dla klas pierwszych przy IV Liceum Ogólnokształcącym, Przywidz 2013.

Przygotowywałem i koordynowałem Rekolekcje Wielkopostne w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Nowym Porcie, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, Gdańsk 2013-2014.

Brałem udział w szkoleniu metodycznym w Centrum Edukacji Nauczycieli, pt. Edukacja sakramentalna a edukacja szkolna, Gdańsk 2013.

Byłem autorem i realizatorem projektu społecznego, pt. 4LO DLA UKRAINY, finansowanie ze środków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku, Gdańsk 2013.

Pełniłem funkcję Przewodniczącego Zespołu ds. ewaluacji zewnętrznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, wykonanie raportów, analiz badań, Gdańsk 2011-2013.

Byłem autorem i realizatorem projektu kulturalno-artystycznego w roku 2012-2013, pt. Sztuka w szkole, we współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2, finansowanie ze środków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku.

Przygotowywałem szkolenie Rady Pedagogicznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, pt. Tradycje świąteczne w edukacji, Gdańsk 2013.

Koordynowałem i opiekowałem się uczniami w czasie cyklu warsztatów i wystaw w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2, Gdańsk 2013.

2012

Brałem udział w szkoleniu metodycznym, Archidiecezjalnym dot. Zadań katechety w Nowej ewangelizacji, Kuria Archidiecezji Gdańskiej, Gdańsk 2012.

Brałem aktywny udział w II Konferencji Dydaktyczno-Metodycznej, Jak uczyć by nauczyć? O odważnym nauczaniu filozofii i etyki na wszystkich etapach kształcenia, pt. Inkontrologia pedagogiczna jako poszukiwanie nowej metody edukacyjnej, Warszawa 2012.

Byłem autorem i realizatorem projektu profilaktyczno-multimedialnego w roku 2012, pt. KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO PORTU, finansowane ze środków Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Brałem udział w szkoleniu metodycznym, Archidiecezjalnym dot. Wyzwania współczesności a misja katechety, Kuria Archidiecezji Gdańskiej. Gdańsk 2012.

Inicjowałem zbiórkę funduszy i rzeczy materialnych na rzecz Domu Samotnej Matki w Gdańsku - Matemblewie. Gdańsk 2012.

Inicjowałem zbiórkę i akcję świąteczną w ramach Wolontariatu IV LO - wsparcie dla najbardziej potrzebujących rodzin w dzielnicy Nowy Port. Gdańsk 2012.

Pełniłem funkcję Wychowawcy klasy w IV Liceum Ogólnokształcącym, Gdańsk 2010-2012.

Zorganizowałem i koordynowałem Koło filozoficzne w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku uczestniczącego w wykładach Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego, Gdańsk 2011-2012.

Byłem autorem i realizatorem projektu profilaktyczno-społecznego w roku 2010-2012, pt. Wolontariat 4LO, finansowanie ze środków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku.

Nawiązałem stałą współpracę między Centrum Sztuki Współczesnej, Łaźnia 2 i IV Liceum Ogólnokształcącym, zorganizowanie cyklu warsztatów i wystaw. Gdańsk 2012.

Prowadziłem cykl warsztatów pedagogicznych dla klas IV Liceum Ogólnokształcącego, pt. Rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych, Gdańsk 2010-2012.

Brałem udział w szkoleniu metodycznym, Archidiecezjalnym dot. Organizacja roku liturgicznego, Kuria Archidiecezji Gdańskiej. Gdańsk 2012.

Prowadziłem i koordynowałem Olimpiadę filozoficzną w IV Liceum Ogólnokształcących, etap wojewódzki, miejski i szkolny, Gdańsk 2010-2012.

Nawiązałem stałą współpracę między Zakonem Dominikanów w Gdańsku i IV Liceum Ogólnokształcącym, zorganizowanie cyklu wykładów z filozofii i teologii. Gdańsk 2010-2012.

Koordynowałem i prowadziłem warsztaty integracyjne dla klas pierwszych przy IV Liceum Ogólnokształcącym, Przywidz 2010-2012.

 

Poniżej posty dotyczące szkoły

 

Tutoring 2024

with Brak komentarzy

Poniżej znajdziesz ofertę współpracy „jeden na jeden”. Potrzebujesz spersonalizowanych rozwiązań edukacyjnych dostosowanych tylko do Twoich potrzeb. Mam szeroką ofertę możliwej pracy: znajdziesz tu trzy opcje konsultacji indywidualnych. Sprawdź i napisz do mnie. Zapraszam.

1 2 3 4 6

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress