Placówka Doskonalenia Nauczycieli

with Brak komentarzy

„Lekkość Edukacji” Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Celem Placówki jest doskonalenie nauczycieli w zakresie praktycznych umiejętności wychowawczych, dydaktycznych i psychologicznych, niezbędnych w pracy pedagogicznej i profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.

Zarząd główny:
Szymon Dąbrowski - Dyrektor
Sylwia Dąbrowska - Zastępca Dyrektora

Dane
Tel.: 508096256
E-mail: sylwia.dabrowska@onet.pl
Adres www: szymondabrowski.com
Placówka wpisana do rejestru pod numerem: 6/16 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.       

Zakres działań:

Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, organizując kursy doskonalące;
Doskonalenie umiejętności ważnych dla funkcjonowania zespołów wychowawczych i pracowniczych w oświacie, prowadząc warsztaty tematyczne i metodyczne, upowszechnianie i promocję zmian dotyczących oświaty, nowości edukacyjnych oraz nowatorstwa pedagogicznego;
Doskonalenie zawodowe nauczycieli;
Wdrażanie i wspieranie innowacji w zakresie doskonalenia metod i technik nauczania, wspomaganie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;
Badanie efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego;organizowanie konferencji metodycznych;
Prowadzenie lekcji i zajęć otwartych, zajęć warsztatowych lub innych szkoleń, opracowanie nowatorskich rozwiązań programowych lub metodycznych;
Wspomaganie nauczycieli w ocenie i doborze programów, podręczników i wydawnictw funkcjonujących na rynku wydawniczym oraz udzielanie im pomocy metodycznej oraz merytorycznej;
Organizowanie warunków do współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli;
Udzielanie merytorycznej pomocy dyrektorom i nauczycielom;
Wspomaganie organizacji turniejów i konkursów;
Oferujemy szeroką współpracę z różnymi instytucjami oświatowymi i kulturalnymi.
 
Szkolenia:
Aktywizujące metody nauczania - metoda treningu twórczości.
Aktywizujące metody nauczania - metoda dramy.
Drama i techniki teatralne w nauczaniu języków obcych. 
Metoda projektowa jako nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela.
Emisja  higiena głosu z elementami wystąpień publicznych.
Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Rozpoznawanie i wspieranie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 
Konflikt w szkole, rodzaje, przyczyny, przeciwdziałanie.
Uczeń z dyslekcją. 
Przygotowanie zajęć i prezentacji z użyciem metod multimedialnych.
I wiele innych.
 

Kontakt:

http://artforall.nazwa.pl/_wizytowka_/public

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress