Religia vs Filozofia?

with Brak komentarzy

Jest to abstrakt wystąpienia w czasie konferencji z dydaktyki nauczania filozofii na Uniwersytecie Gdańskim w 2018 roku. Prelekcja była poświęcona komparatystyce inkluzyjnej (otwartej, włączającej, interdyscyplinarnej) strategii łączenia edukacji religijnej z edukacją filozoficzną w polskiej szkole. Jest to próba odnalezienia elementów koherentnych i spójnych w przestrzeni dydaktyki i metodyki nauczania między religią, etyka i filozofią, jak również wskazanie na obszary konfliktowe, zawierające np. elementy ukrytego programu (wychowawczego i edukacyjnego). Całość opisu jest zakorzeniona w strukturze badań krytycznych, w których metodologie wprost pochodzą z krytycznej pedagogiki religii oraz krytycznej psychologii religii. Wydaje się, że aktualny kontekst polskiej szkoły wymaga nie tylko pogłębionej analizy nad systemem jako takim (krytyczne badania we współczesnej pedagogice), ale również pozytywnych strategii i tzw. dobrych praktyk, przełamujących dydaktyczno-metodyczne schematy/stereotypy/wzorce postępowania.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress