Manifest Slow Food Education

with Brak komentarzy

Polityczne wprowadzenie do Manifestu edukacyjnego Slow Food

Mamy świadomość, że kształcenie i wychowanie przyszłych pokoleń nie może już być realizowane wyłącznie instytucjonalnie, dlatego proponujemy szersze podejście, gdzie wiele podmiotów może działać kooperacyjnie. 

Edukacja jest naszą indywidualną i zbiorową odpowiedzialnością, przez co należy do wszystkich, ale musi być podjęta przez każdego z nas. Powinna być przyjęta i realizowana w szkołach, polityce, stowarzyszeniach, spółdzielniach, ośrodkach kultury, rodzinie oraz wszelkich innych możliwych środowiskach.
Ważne jest, aby odkryć na nowo i pielęgnować rolę wspólnoty, by zapewnić przekazywanie wiedzy o dorobku materialnym i społecznym naszej kultury, w tym także kultury jedzenia. 

Wierzymy, że jedzenie jest idealnym narzędziem, dzięki któremu można eksperymentować i tworzyć komunikatywną, całościową i twórczą edukację, kreując wartość współzależności środowiska i dobra wspólnego.

Slow Food uznaje, że każdy ma prawo do nauki, niezależnie od płci, języka, pochodzenia czy religii. Edukacja powinna być dostępna wszędzie i dla każdego, tak by nie stracić młodego pokolenia, ale dać mu się dziś rozwinąć. Może się to jednak stać tylko dzięki temu co społeczeństwa mają najlepszego, czyli krytyczniej edukacji i motywowaniu do rozwoju.

Prawo do edukacji nie może pozostać w sferze deklaracji, ale musi być w praktyce realizowane w przeciwnym razie jest łamane.

Manifest edukacyjny Slow Food

 • dotyczy przyjemności, lekkości i spontanicznych okazji, by czuć się dobrze i cieszyć się sobą,
 • uczy wartości powolności oraz szacunku dla własnego i innych tempa życia,
 • jest nauką poprzez działanie, gdyż doświadczanie zwiększa i umacnia rezultaty uczenia się,
 • ceni różnorodność kultury, wiedzy, umiejętności i opinii,
 • rozpoznaje potrzeby każdego, rozbudza zainteresowania oraz indywidualnie motywuje,
 • prezentuje problemy całościowo, promując podejście interdyscyplinarne,
 • oznacza poświęcenie czasu na zrozumienie, przyswojenie oraz wypracowanie własnej wizji,
 • zachęca do uczestnictwa poprzez otwarty dialog, wyrażanie siebie, współpracę, słuchanie oraz wzajemną akceptację,
 • jest osobistą podróżą, która prowadzi do poznania, doświadczenia i emocji,
 • czerpie z własnych doświadczeń, dowartościowując pamięć, wiedzę oraz regionalną kulturę,
 • ułatwia lokalną wymianę przez co przywraca znaczenie wspólnoty,
 • rozwija samoświadomość znaczenia i działania każdego człowieka,
 • pobudza ciekawość, rozwija intuicję i krytyczne myślenie,
 • promuje zmiany tworzące nowe oraz bardziej odpowiedzialne myślenie i zachowania.

(www.slowfood.com - tłumaczenie własne)

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress