Edukacja – wartości – kontrowersje

with Brak komentarzy

Edukacja - wartości - kontrowersje, red. Szymon Dąbrowski i Małgorzata Obrycka, Gdańsk 2017. 

Zamysł poznawczy tej książki dotyczy wykorzystania i zespolenia autorskich badań w zakresie pedagogiki kultury, pedagogiki społecznej, pedagogiki religii, pedagogiki specjalnej, a także w obszarach religioznawstwa, katechetyki, filozofii wychowania i socjologii wychowania, aby na tej podstawie stworzyć cykl wykładów i spotkań promujących idee krytycznych oraz inkluzyjnych analiz na gruncie edukacji współczesnej. Inspiracją dla projektu była silna potrzeba przeciwstawienia się obecnej dziś ekskluzji i fragmentaryzacji, zarówno w obrębie praktyk, jak i analiz teoretycznych w edukacji. […] Niniejsza publikacja jest próbą złożenia w całość rekonstrukcji badawczych zaproponowanych przez przedstawicieli PTFT, aby w rezultacie – przy wykorzystaniu analiz krytycznych – spróbować, przynajmniej częściowo, odsłonić współczesny spór o sferę wartości, norm i ocen ujawniających się w procesach edukacyjnych społeczeństwa XXI wieku.

Z Wprowadzenia

Książka Edukacja — wartości — kontrowersje jest wynikiem pracy jej autorów w ramach projektu realizowanego przez Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne. Hasła przewodnie konstytuujące całość tomu uważam za wartościowe poznawczo, jak również potrzebne dla dyskursu naukowego. Gdy pytamy o tak ważną kwestię, jak istota edukacji, to jednocześnie pytamy o wartości. Autorom zawartych tu artykułów chodziło, jak sądzę, o podkreślenie roli wartości i związanych z nimi kontrowersji w procesie wychowania. Cenione przez nich wartości przedstawione zostały jako kluczowe aspekty współtworzące proces harmonijnego rozwoju.

prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak

Spis treści
Wprowadzenie
CZĘŚĆ 1
Małgorzata Obrycka,
    Etyczny intuicjonizm – dylematy etyki niezależnej
Mirosław Patalon,
    Wybrane fragmenty przyczynku do dialogu międzykulturowego „Kohelet Taoista”
Szymon Dąbrowski,
    Spór o polską pedagogikę religii – między tradycją a współczesnością
Marian Pułtuski,
    Edukacja religijna a problematyka filozoficzna. Relacja między wiarą a rozumem w refleksji Josepha Ratzingera
CZĘŚĆ 2
Marta Znaniecka,
    Praktyki kontemplatywne w edukacji. Próba scalenia sfragmentowanego podmiotu, poznania i wspólnoty
Helena Liwo,
    W stronę dialogu z Innym. Społeczne i edukacyjne konteksty kształtowania prozodii mowy u niesłyszących
Anna Majer,
    O (męskim) ciele w społecznych okowach i o medialnym kształtowaniu męskości,czyli o książce Dyskurs dyscyplinowania męskiego ciała w wybranych tekstach kultury popularnej
Katarzyna Wajszczyk,
    Czy w stronę pedagogiki konfliktu?

 

Zamów online: www.wnkatedra.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress