Krytyczna pedagogika religii

with Brak komentarzy

Krytyczna pedagogika religii Józefa Tischnera

    Tekst jest pogłębieniem i rozwinięciem najważniejszych kwestii zawartych w publikacji pt. Pedagogika religii Józefa Tischnera. W poszukiwaniu nowego modelu edukacji religijnej, wydanej w 2016 roku. To poszukiwanie w bogatej twórczości Józefa Tischnera intuicji, opisów oraz krytycznych analiz, które dziś, w XXI wieku w Polsce mogą stać się ważną perspektywą w poszukiwaniu alternatyw edukacyjnych w przestrzeni religijnej. Innymi słowy to wykorzystanie tischnerowskiej krytycznej filozofii do wyeksponowania niekorzystnych oraz destruktywnych praktyk edukacji religijnej, by na tej podstawie wygenerować pomysły, praktyki, a także całe systemy dla krytycznie uprawianej pedagogiki religii. Powyższy postulat, mianowicie budowa krytycznie uprawianej analizy zjawisk edukacyjnych w obrębie przekazu treści religijnych, jest dziś swoistą koniecznością.

    Postać Józefa Tischnera jest tu nieprzypadkowa, gdyż to On przez całe dziesięciolecia w drugiej połowie XX wieku, w swojej intelektualnej, dydaktycznej i duszpasterskiej praktyce postulował konieczność uprawiania edukacji, a w tym szczególnie edukacji religijnej w paradygmacie emancypacyjnym i krytycznym. Co prawda nie odwoływał się wprost do teorii krytycznej, jednak od samego początku posługiwał się hermeneutyką, fenomenologią oraz kontekstem badań egzystencjalnych, do opisu sfery sacrum i profanum. Jak się wydaje, to właśnie te impulsy mogą dziś stać się świeżą i nowatorską perspektywą zarówno w przeformułowaniu treści, jak i metod edukacji religijnej w Polsce. W kontekście aktualnych sporów politycznych, problemów społecznych oraz kryzysu systemu szkolnictwa, poszukiwanie alternatywnych modeli edukacji aksjologicznej, a w tym edukacji religijnej jest obecnie nie tylko potrzebą chwili, ale przede wszystkim wynika z odpowiedzialności pedagogicznej za przyszłe pokolenia.

S. Dąbrowski, Spór o polską pedagogikę religii – między tradycją a współczesnością, [w:] Edukacja - wartości - kontrowersje, red. Szymon Dąbrowski, Małgorzata Obrycka, Gdańsk 2017.
Kup online: http://wnkatedra.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress