Edukacja – Wartości – Kontrowersje

with Brak komentarzy

Edukacja - Wartości - Kontrowersje

Edukacja w obrębie szeroko rozumianej aksjologii, jest dziś nie tylko potrzebą, ale również koniecznością, która wynika z dynamiki społeczeństwa współczesnego, jako przestrzeni nieustannego styku tego co inne, różne, ambiwalentne, obce, a w konsekwencji wywołujące lęk czy  też strach natury społecznej. Aktualne wewnętrzne, jak i zewnętrzne napięcia oraz spory na tle religijnym, etnicznym oraz kulturowym w Europie, są nie tylko przedmiotem zainteresowania mediów i kultury popularnej, ale co ważniejsze stają się realnym wyzwaniem pedagogicznym postawionym przed szkołą XXI wieku. Zadaniem, więc krytycznie uprawianej edukacji jest podjęcie wysiłku, aby destruktywne tendencje społeczne, które bazują na obawach i stereotypach kulturowych, z jednej strony ograniczyć, a z drugiej, przeciwstawić im całościową i konstruktywną wizję społeczeństwa współczesnego. Wizję świata niejednorodnego, ale posiadającego potencjał rozwojowy dla każdego człowieka. W tej oto rzeczywistości, projekt pt. Edukacja, Wartości, Kontrowersje, jest pomysłem przywołania współczesnych badań pedagogicznych, alternatywnych modeli kształcenia oraz propozycji częściowych zmian systemu kształcenia, które idą w kierunku tworzenia i promocji edukacji inkluzywnej (włączającej).

Podstawowym celem projektu jest prezentacja najbardziej aktualnych badań i kontrowersji w dziedzinie edukacji aksjologicznej, zwłaszcza w przestrzeni religii, etyki, filozofii, psychologii, nowych mediów oraz badań kulturowych. Są to zarówno badania komparatystyczne (porównawcze), fenomenograficzne (jakościowe), jak i historyczno-krytyczne, będące z jednej strony poszukiwaniem niejawnych strategii i założeń obecnego systemu edukacji (np. ukrytych programów), z drugiej aktywnie włączają się w tworzenie bogatej i naukowo umocowanej alternatywy edukacyjnej. Zakładane cele zadania będą realizowane dzięki spotkaniom z badaczami i praktykami edukacji, którzy zajmują się proponowaną w wykładach tematyką. Są to autorzy książek, które ukazały się w okresie ostatnich lat na polskim rynku. Pierwsza część wykładów podejmuje kontekst edukacji  religijnej i etycznej, jako form pozornie wykluczających się, które jednak mogą wykorzystywać różnorodne metody i technikami przekazu, począwszy od teorii dramatu i metod inkontrologii, aż po psychologiczne narzędzia, np. metody uważności- mindfulness. Część druga, obejmuje krytyczną interpretację roli mediów oraz teorii spotkania z Innym, jako wyjątkowo istotnych kategorii społeczno-psychologicznych,  obecnych we współczesnej szkole publicznej tylko fragmentarycznie. Część ostatnia, odsłania poszukiwania modeli edukacji w  różnych tradycjach kulturowych na świcie, tj. judaizm, taoizm, chrześcijaństwo (różnych wyznań), które mogą stać się potencjalną przestrzenią innowacji pedagogicznych w polskim systemie.

Informacje na temat cyklu wykładów, zob. www.ptft.pl 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress