Slow edukacja w filozofii i etyce

with Brak komentarzy

"Slow edukacja" w nauczaniu filozofii i etyki w polskiej szkole

Tekst jest uzupełnieniem i rozwinięciem tez zawartych w artykule pt. Filozofia powolności - odpowiedzią na wyzwania współczesności, opublikowanym w Universitas Gadanensis w roku 2015 (Dąbrowski 2015). Podstawową tezą jest tu niezgoda na aktualny stan rzeczy w polskiej szkole, widzianej jako szkoły pośpiechu (Holt, 2002, 2012). Na tym gruncie poszukiwane są metody oraz szerzej strategie dydaktyczne, które mogą nie tylko odsłonić jawne, bądź ukryte procesy „szybkiej i powierzchownej nauki”, ale również posiadają bogaty potencjał konstruowania oddolnych alternatyw w szkole XXI wieku w Polsce. 

Idealnym miejscem „eksperymentów” dydaktyczno-pedagogicznych stały się dla mnie lekcje filozofii i etyki w gdańskich liceach ogólnokształcących. Najważniejszą potrzebą oraz celem mojej praktyki było odnalezienie własnego miejsca na polu tak różnorodnych, ale często statycznych modeli wychowawczo-dydaktycznych w pracy nauczycielskiej. Codzienność oraz obowiązki formalne coraz bardziej upewniały mnie w przeświadczeniu, że aktualna sytuacja, nie tylko daleka jest od ideałów, ale co gorsza, „wszechobecna praktyka biurokracji” zabija to co najcenniejsze w nauczaniu. Dziś wiem, że tamte intuicje przed laty (zwłaszcza bóle i rozterki zawodowe), doprowadziły mnie do odnalezienia nowych tropów i przestrzeni wychowawczych działań. Efektem tego jest zaprezentowany tu projekt „slow edukacji” w nauczaniu filozofii i etyki w polskiej szkole. Zapraszam do lektury.

Zob. S. Dąbrowski, Filozofia powolności - odpowiedzią na wyzwania współczesności, [w:] Universitas Gedanensis, R.27, 2015, t. 50, s. 77-98.  Dostęp online: https://universitasgedanensis.wordpress.com

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress