Spór o polską pedagogikę religii

with Brak komentarzy

Spór o polską pedagogikę religii - między tradycją a współczesnością.Tekst jest prezentacją i rozwinięciem najważniejszych intuicji zawartych w publikacji pt. Pedagogika religii Józefa Tischnera. W poszukiwaniu nowego modelu edukacji religijnej, wydanej w 2016 roku. To książka, która powstała jako naturalna konsekwencja krytycznej analizy własnej praktyki w pracy nauczycielskiej i pedagogicznej. Wnioski i sugestie tu podjęte szczególnie dotyczą poszukiwań najbardziej aktualnej i najbliższej człowiekowi teorii oraz praktyki współczesnej edukacji powszechnej, a w jej zakresie również edukacji religijnej. To również postawienie na nowo znanych już pytań o granice i relację między edukacją a religią. Pytań o wzajemny potencjał obu przestrzeni dla pełnego rozwoju człowieka.
Wykorzystuję tu pracę o pedagogice religii Józefa Tischnera, jako pretekst dla poszukiwań nowych rozwiązań edukacyjnych w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej i edukacyjnej w Polsce. Innymi słowy, artykuł jest krytyczną analizą własnych badań na gruncie polskiej pedagogiki religii, które w obecnej sytuacji zmian systemowych w zakresie edukacji oraz głębokiego kryzysu aksjologicznego w przestrzeni kulturowo-religijnej, stają się tym bardziej warte ponownego przywołania.

S. Dąbrowski, Spór o polską pedagogikę religii - między tradycją a współczesnością.
Na marginesie książki „Pedagogika religii Józefa Tischnera. W poszukiwaniu nowego modelu edukacji religijnej. 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress